Hem / Blogg / Björklund avklädd i P1!

Björklund avklädd i P1!

24 augusti, 2008

En vän tipsade om att P1-programmet Kris i skolan? som handlar om dagens skola. Första programmet fokuserade på folkpartiets och Jan Björklunds påståenden om den svenska skolan. Det visar att en hel del av Björklunds argumentation, ja i stort sett alla hans tunga huvudpåståenden, saknar stöd i det som vi andra kallar verkligheten.

Programmet grävde djupt i Björklunds retorik från år 2002 och framåt. Det är slående att lögn efter lögn kunnat publiceras på DN Debatt utan granskning från mediesfären. P1-gänget, Jalal Lalouni och Åsa Avdic, har nu börjat en välbehövd granskning av högerns skolpolitik. Här nedan hittar du Björklunds påståenden och genom att klicka på länkarna kan du läsa hur Lalouni och Avdic klätt av honom.

”Världens största ordningsproblem”
”Resultaten sjunker i den svenska skolan”
”Bluff att Sverige är bäst i världen”
”Svenska elever ägnar mindre tid åt skolarbete än eleverna i något annat industriland”
”Gymnasiet, en stor utslagningsmaskin”
”Utslagningen i grundskolan tilltar”

Mitt i allt detta måste det sägas att det finns gigantiska problem i den svenska skolan. Borgarna och Björklund gjorde skolan till en profilfråga under valrörelsen 2006 men instället för att ta itu med de verkliga problemen, blev hårdare tag och tidigare betyg deras motto. Och regeringen gymnasieutredning som presenterades i våras blev början till en sorteringsskola där allt färre får rätten att plugga vidare efter gymnasiet.

Det krävs 10 000 kr/elev och år för att återställa lärartätheten till nivåern innan Bildt-regeringens nedskärningarspolitik 1991.

Privatskolorna måste stoppas för att rädda en sammanhållen kommunal gymnasieskola som idag går på knän. Idag har den borgerliga regeringen fryst alla anslag riktade till kommunala satsningar på skolan.

Antalet utbildningsplatser i Komvux har minskat med 20 procent efter att Alliansen, kort efter intagande av Rosenbad hösten 2006, strypte det särskilda stödet.

Man kan bara spekulera i vad följderna hade blivit om fler journalister följde P1:s exempel. Centerpartiets kappvändningar rörande FRA-frågan och Odells maffiametoder i samband med utförsäljningarna av statliga företag är några tips på ämnen att gräva i.

Fortsättning följer…
…under tiden kan du besöka ungvanster.se/motstand.