Hem / Blogg / Lärarfacken har rätt – men det krävs mer!

Lärarfacken har rätt – men det krävs mer!

25 augusti, 2008

De två fackförbunden för lärare och skolpersonal – Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund – kräver idag mer pengar till skolan. De är helt rätt ute och pekar på allvarliga problem. Ungefär var tionde elev klarar inte att uppnå ett godkänt betyg i svenska, engelska eller matematik, och får därför inte gå vidare till ett nationellt gymnasieprogram, utan hamnar på det individuella programmet. Det här är bara en konsekvens av den urartade skolpolitiken, där privata företags rätt att starta skolor länge nu satts före elevernas rätt till en likvärdig skola och där stora nedskärningar urholkat kvaliteten för de elever som råkar bo på fel plats eller valt fel skola.

Det är helt rätt av facken att kräva mer resurser till skolan och att lyfta problematiken kring att den svenska skolan inte längre är likvärdig, utan tvärtom högst beroende av faktorer som bostadsort och klassbakgrund. Men för att råda bot på skolans brister behövs fler åtgärder. Explosionen av privatskolor behöver hejdas – den fria etableringsrätten har spårat ur! Och utbildningspolitiken behöver inriktas på alla elevers rätt till kunskap och allas rätt till utbildning. Alltså motsatsen till den utbildningspolitik som regeringen nu håller på att utveckla och genomföra, där man istället tänker införa fler hinder och återvändsgränder i utbildningssystemet. Där fler ska hindras att läsa vidare och istället motas in i snäva yrkesfållor.

Det behövs en ny utbildningspolitik, där allas rätt till kunskap står i centrum och där verklig valfrihet råder. Valfrihet för eleverna, med möjlighet att välja att läsa vidare om man vill, istället för valfrihet för vinsthungriga utbildningsföretag.

______________________________________
Läs också Erik Berg i Flamman om det kaos som de privata skolorna skapar, och besök vår kampanjsida ungvanster.se/motstand