Hem / Blogg / Brun, brunare, brunast!

Brun, brunare, brunast!

24 november, 2008

Frågan är var på den bruna nyansskalan alliansregeringen kommar att landat när vallokalerna öppnar den 19 september 2010. Inför moderaternas Framtidskonvent har en arbetsgrupp mejslat fram partiets syn på invandring, asylpolitik och integration.

Arbetsgruppens rapport är skrämmande läsning; misstänkliggörande, anklagande och full av insinuationer om att immigranter och flyktingar har sökt sig bort från sina hemländer och vidare till Sverige med onda avsikter. Samtidigt är det tydligt att arbetsgruppens ledamöter har försökt att framstå som balanserade i sina slutsatser. Men de har misslyckats fatalt. Den rasistiska retoriken präglar moderaternas i så pass hög grad att den inte ens går att dölja med hjälp av de bästa manusförfattarna. Eller vad sägs om följande,

Vi måste våga tala om vilka värden och regler vi vill ska prägla ett öppet och tolerant internationaliserat Sverige. Samhället måste framgångsrikt och omedelbart föra över information om våra lagar, rättigheter och skyldigheter. De senaste årens kunskap om hedersrelaterat våld och hedersrelaterade sociala problem vittnar om att detta inte har fungerat.

Det är ju tydligt vilken grupp som pekas ut. Det som får representera antitesen till “värden och regler” i ett “öppet och tolerant internationaliserat Sverige” är hedersrelaterat våld. Punkt. Arbetet med att runda upp anklagade till de anklagades bänk påbörjas och avslutas med orden “hedersrelaterat våld och hedersrelaterade sociala problem“.Genom ett kontrakt ska “grundläggande mänskliga rättigheter, svenska lagar och de demokratiska värden som är basen för vårt samhälle” säkras.

Bloggen Det Progressiva USA gör en utmärkt liknelse. Skulle Sarah Palin släppas in i Sverige? Hon är som bloggen skriver “tokkristen, för dödsstraff och emot abort t.o.m i fall av våldtäkt och incest, hon är emot sex utanför äktenskapet och t.o.m. användandet av p-piller och kondomer. Hon tror inte på den globala uppvärmingen och anser att alla människor skall ha rätt att ha hur många vapen som helst”. Rena jävla Wahhabismen, för fan! Palin, Go Home!

Rapportern fortsätter,

Medborgarskapet i Sverige har däremot inte samma betydelse som det har i många andra länder. Skillnader i rättigheter och skyldigheter är näst intill obefintliga för den som går ifrån att ha permanent uppehållstillstånd till att bli svensk medborgare. Det enda som skiljer är medborgarens rättighet att rösta i riksdagsval.

Inte heller identiteten är speciellt starkt kopplad till medborgarskapet. Vårt medborgarskap är i dag inte knutet till särskilda ceremonier eller formella kunskapskrav i det svenska språket, vår historia och vår kultur.

Ett stort samhällsproblem är att icke-medborgare åtnjuter för många rättigheter i jämförelsen med svenska medborgare, anser moderaterna. Medborgarskapet ska kopplas till kunskapskrav, kunskap om svensk historia och kultur. Symbolpolitiken fullbordas. Inte ett enda förslag som syftar att slå undan de strukturer som håller nyanlända invandrare och asylsökanden utanför arbetsmarknad och bostadsmarknad.

Några förslag: återkommunalisera bostäder som sålts ut och skapa fler hyresätter genom kraftiga satningar på offentligt bostadsbyggande. Eller varför inte pengar till vuxenutbildningen som fått frysta anslag vilket resluterat i att var femte utbildningsplats har försvunnit sedan 2006. Varför inte satsningar där det behövs personal och arbetskraft, inom den offentliga sektorn.

Det är egentligen ganska enkelt att se genom moderaterna strategi. Så här två år efter valet 2006 och lika många år kvar till valet 2010 försöker moderaterna att överta Sverigedemokraternas retorik. På så sätt hoppas man slippa det obehagliga scenariot med ett högerpopulistiskt, rasistiskt parti som i värsta fall för alliansen har övertagit kristdemokraternas plats. En sådant scenario skulle försätta alliansen i en allvarlig kris. Att bjuda in Sverigedemokraterna är att begå politiskt självmord och att hålla dem ute innebär att förlora makten efter endast 4 år i regeringskansliet. Det man gör nu är att införliva de väljare som kan potentiellt rösta på Sverigedemokraterna i borgerlighetens väljarbas, främst genom att lära sig partiets specialgren främlingsfientlighet. Genom symbol- och kravpolitik vill moderaterna framstå som ett parti som sätter hårt mot hårt. De flesta men tyvärr inte alla har sett igenom moderaternas plan.

Socialdemokraternas Luciano Astudillo hejar på någurlunda glatt när han introducerar begreppet “Ett sammanhållande kitt för Sverige”, som han förklarar med “det gemensamma grundläggande värderingaran i vårt land”. Med ett par generella beskrivningar om utanförskap accepterar han moderaternas verklighetsbeskrivning. Astudillo skriver om moderaterna, “I sak är vi nämligen inte långt ifrån varandra“.

Att problemen är sociala och inte värderingsbaserade inser dock Marita Ulvskog som säger till DN att hon hellre ser “att det läggs kraft på att lösa andra integrationsproblem så som bristen på bostäder och svårigheten att ta sig in på arbetsmarknaden“. Ulvskogs avslutning är också bra,

Det finns risker med att kasta ur sig sådana här förslag om man inte visar att det innehåller något konkret och en lösning. Antingen vill de tala om att de finns eller så handlar det om att skapa någon slags syn på att alla som kommer hit från andra delar av världen förtrycker kvinnor och är hustrumisshandlare.

Bäst är ändå Kalle Larsson,

När man lyssnar på innehållet i vilka värderingar som är dåliga, till exempel att mannen har en starkare ställning än kvinnan, så är det första som Schlingmann kan göra att be Göran Hägglund och andra familjefundamentalister i kd att skriva på kontraktet.

Andra som har bloggat: Svensson, Helena Duroj, Arvid Falk, Det Progressiva USA, Alliansfritt Sverige, Grannas, Hans Linde, Ulf Bjereld, Dagens Arena
I medier: DN1, DN2, DN3, DN4, News Mill1, News Mill2, AB1