Hem / Pressmeddelanden / Bryt mot lagen – stöd PFLP!

Bryt mot lagen – stöd PFLP!

18 juni, 2002

I måndags beslutade EU:s utrikesministrar att utvidga EU:s så kallade terrorlista. Bland annat hamnar den palestinska organisationen PFLP och den colombianska gerillan Farc på denna lista.

Ali Esbati, ordförande i Ung Vänster, kallar utvidgningen oacceptabel. Ung Vänster kommer nu att aktivt bryta mot förbudet att stödja dessa organisationer med pengar genom att sätta in pengar till PFLP. Man uppmanar även andra, såväl privatpersoner som organisationer, att ansluta sig.

– Vi vill visa det absurda i tillämpningen av dessa beslut. Listan är fullständigt godtycklig och den svenska regeringens agerande när den gått igenom är ryggradslöst på gränsen till självförintelse. Vi vill se hur den svenska rättsstaten tänker agera mot svenska organisationer och personer som sätter in pengar till någon av dessa organisationer. är man verkligen beredd att sätta folk i fängelse för att de gjort något som till för en vecka sedan betraktades som fullt rimligt?

Ali Esbati understryker att organisationen inte stödjer allt PFLP eller Farc gör, utan att agerandet i första hand är principiellt.

– Man hamnar i en helt orimlig situation om EU:s utrikesministrar ska sitta och döma enskilda organisationer som verkar i oerhört varierande politiska miljöer. De organisationer som hamnar på listan är väldigt olika till sina natur. Vissa är religiösa sekter medan andra är rörelser som för en legitim befrielsekamp mot förtryck och ockupation.

– PFLP är den näst största organisationen inom PLO. PFLP är inte mer terrororganisation än vad norska och danska motståndsmän var under andra världskriget. Att stämpla PFLP som terrororganisation samtidigt som man talar om vikten av en fredsprocess i Palestina är hyckleri och sabotage. Samma sak gäller Farc som för inte särskilt länge sedan bjöds in till Sverige av den svenska regeringen för fredssamtal med den colombianska regeringen.

Esbati menar att den svenska regeringens agerande fördjupar och försvårar flera konflikter runt om i världen.

– Hur tror man att terroriststämplingen av dessa organisationer kommer att hjälpa fredsprocessen? Och varför väljer den svenska regeringen att acceptera förtrryckarnas verklighetsbeskrivning – i det här fallet ockupationsmakten Israels och den colombianska oligarkins.

över midsommar uppmanas privatpersoner och organisationer att sätta in pengar på Ung Vänsters solidaritetskonto PG 2112-1 under rubriken ”nej till terrorlagar”. Pengar kommer att sättas in onsdagen den 26 juni.

– Detta är en fråga där medborgarna måste agera mot regeringens kryperi. Sveriges röst i internationella fora har tystnat helt. Vanligt folk måste höja sina röster istället. Man kan inte låta beslut fattade i slutna EU-korridorer omöjliggöra praktiskt solidaritetsarbete.

För mer information, kontakta Ali Esbati:
073-370 64 26, [email protected]