Hem / Blogg / Burma och Irak

Burma och Irak

19 november, 2007

– Burma
Det har varit fullständigt tyst om Burma. Liberalerna har stoppat undan sina röda T-shirts och media har tappat intresset. Diktaturen i Burma lever dock vidare – mycket tack vare utländska företag som investerar enorma summor i landet gas- och oljetillgångar. Inkomsterna från försäljningen ökade med $1 miljard förra året och prognoserna pekar på att 2007 års inkomsterna kommer att stiga tack vare de höga oljepriserna. Jag har skrivit om detta tidigare och idag bekräftar också människorättsorganisationen Human Rights Watch att de största investerarna, USA, EU och Kina fortsätter att ge ekonomiskt stöd till diktaturen, främst inom ramen för ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Hela 10 nya avtal har slutits mellan hösten 2006 och 2007. Många av dem roddes i hamn samtidigt som tusentals människor protesterade mot juntan. Tusentals sitter idag fängslade.

HRW anger att 27 företag och 13 länder. Australien, Kina, Frankrike, Indien, Japan, Nederländerna, Ryssland och USA är några länder. Reaktionen från makthavarna i EU lämnar mycket att önska. En del sanktioner har införts men berör främst timmer, ädelstenar osv. Juntaledare har svartlistats och fått sina tillgångar i Europa frysta. Dock kvarstår Burma som medlem i ASEAN och EU har hittills inte tagit i den viktigaste frågan – nämligen att förbjuda företag som franska oljeföretaget Total att arbeta inne i Burma. Inte heller USA har rört ett finger för att stoppa de amerikanska oljeföretagen. Inte helt förvånande väger ekonomiska intressen tyngre än mänskliga rättigheter.

– Irak
Idag kommer en rapporter om ännu en attack med civila offer. Amerikanska soldater dödade två civila och skadade fyra. USA påstår att dödssiffrorna i Irak går ner. I själva verket är i bästa fall oförändrad. Skövlandet fortsätter och Rice fick Pippi av Bildt. Det är fräscht med västerländska demokratitraditioner!