Hem / Nyheter / Den svenska modellen går inte säker efter Lavalutredningen

Den svenska modellen går inte säker efter Lavalutredningen

11 december, 2008

Många har väntat på utgången av Lavalutredningen, idag kom beskedet. Förslagen som läggs fram ger, trots försäkringar om att den svenska modellen består, inte anledning att pusta ut. De farhågor som funnits sedan Sveriges inträde i EU bekräftas – arbetsgivarna tillåts sätta olika löner och villkor för lika arbete, arbetare ställs mot arbetare och fackets handlingsutrymme minskar.

Tillsättandet av utredningen har sin grund i det omtalade Laval-målet, där facket satte en lettisk byggfirma i blockad när de vägrade teckna kollektivavtal. Fallet anmäldes till EG-domstolen, som konstaterade att fackets åtgärder stred mot EG-rätten.

Utredningen föreslår att utländska arbetare ska ha villkor som motsvarar minimikrav. Facket har endast rätt att vidta åtgärder ifall de utländska arbetarna bevisligen arbetar med sämre villkor än dem i branschavtalen. Att arbetsgivarna själva får bevisa vilka villkor som råder för deras anställda är ett kryphål som innebär stora risker. Vad som i själva verket gäller blir svårt att utreda, facket får svårt att kontrollera villkoren och oseriösa arbetsgivare ges frikort om de bara kan vifta med avtal – om än falska sådana.

EU och EG-rätten är och förblir ett hot mot den svenska modellen, ett hot som realiseras i och med Laval-utredningens förslag. För att undvika lönedumping och kassa arbetsvillkor borde Sverige ha förhandlat sig till undantag som säkrar vår modell. För att mildra konsekvenserna måste kryphålen täppas igen innan riksdagen gör lag av utredningens förslag.

 

Hanna Cederin, Ung Vänsters fackliga utskott