Hem / Pressmeddelanden / Desperate housewives?

Desperate housewives?

26 augusti, 2006

Rätten till egen försörjning är en av de viktigaste segrarna för kvinnor genom historien. Rätten till utbildning, arbete och barnomsorg har gett kvinnor möjligheten till ökad makt över sitt eget liv.

Samtidigt som folkpartiet inför valet skriker ut sina Framtidens Nyheter står borgaralliansen för en politik som för oss tillbaka i tiden. Fler hemmafruar och fler hembiträden. Bidrag istället för riktiga jobb?

Den borgerliga alliansen har pratat mycket om arbete under denna valrörelse. Moderaterna lanserar siffran 1,5 miljoner arbetslösa, en siffra dom får fram genom att räkna in studenter, värnpliktiga, sjukskrivna och föräldralediga. Alla dessa ska i alliansens nya Sverige jobba och ”göra rätt för sig”, samtidigt som en grupp tydligen ska få bidrag för att inte arbeta; hemmafruarna.

Kristdemokraterna vill införa bidrag för att kvinnor ska stanna hemma med sitt barn långt upp i åldrarna istället för att arbeta för sin egen försörjning. Det finns tydligen för få hemmafruar idag.

Det verkar som om man från borgerligt håll tycker att kvinnofrigörelsen har kommit för långt de senaste femtio åren när det idag finns fler kvinnor än män på arbetsmarknaden. I brist på desperata hemmafruar vill högern genom lagstiftning förpassa kvinnor till hemmet. En möjlighet att cementera fast könsroller och se till attt kvinnor stannar vid spisen. För det är uppenbart att männen inte kommer att utnyttja ”möjligheten” till vårdnadsbidrag.

Våra skattepengar ska i högerns Sverige användas till att unga friska människor med fast anställning ska stanna hemma, medan de sjukskrivnas och arbetlösas ersättningar ska sänkas rejält.

Välkommen till Forntidens Nyheter.

Antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 060827

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, [email protected]