Hem / Blogg / Det är dags för en granskningskommission för mäns våld mot kvinnor

Det är dags för en granskningskommission för mäns våld mot kvinnor

25 november, 2013

Bara två av tio anmälningar om kvinnovåld* klaras upp, skriver Ekot om idag. Det är stiftelsen Ett Tryggare Sverige som har undersökt hur väl polisen lyckats med anmälningar om våld mot kvinnor. Och det ser väldigt olika ut beroende på var i landet man bor. 

Mäns våld mot kvinnor är ett gigantiskt samhällsproblem. Många kvinnor och tjejer har antingen egna erfarenheter av sexualiserat våld, eller känner någon som har det. Nationellt centrum för kvinnofrid visar att var åttonde tjej har blivit utsatt för samlag eller försök till samlag mot sin vilja innan hon fyllt 18. Och dubbelt så många har blivit utsatt för ofrivillig sexuell beröring eller liknande. 
En stor andel av det våld som sker mot kvinnor begås av en man som kvinnan sedan tidigare har en relation till. Det gör det hela ännu mer komplext och bara en liten del av alla sexuella övergrepp blir anmälda hos polisen. Många kanske aldrig berättar vad de har varit med om för någon, inte ens sin bästa vän. Många förtränger vad de varit med om eller drabbas av den skuld och skam som offer för sexualbrott omgärdas av. Mörkertalet är stort och få fall klaras upp. 
Idag är det den internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor. Det är dags för en granskningskommission för mäns våld mot kvinnor som kan utreda de anmälningar som inte lett till åtal och ge förslag på åtgärder. Personal inom sjukvård och rättsväsendet bör regelbundet få utbildning kring sexualiserat våld för att garantera ett bra bemötande och omhändertagande så att de kvinnor som söker hjälp tas på allvar. För även om det sexualiserade våldet i högsta grad är en personlig upplevelse, så är det också resultatet av en struktur där män överordnas kvinnor. Män våld mot kvinnor är ett samhällsproblem och det är dags att det gör någonting åt det. 
(*Kvinnovåld, är ju inte en helt rättvis term i sammanhanget. det handlar ju faktiskt om mäns våld mot kvinnor.)