Hem / Artiklar / Det är dags för en skola för oss!

Det är dags för en skola för oss!

4 juli, 2022

Uttalande antaget på Ung Vänsters riksting i Katrineholm 2022

Skolan suger. Istället för att utjämna de orättvisor vi föds in i förstärker skolan idag dem. Samtidigt som elever drunknar i läxor och prov fortsätter skolresultaten att sjunka. En fjärdedel av alla som påbörjar gymnasiet får inte sin studentexamen. Den psykiska ohälsan bland elever är skyhög samtidigt som elevhälsan är underfinansierad och det råder en enorm lärarbrist. Skolan suger energi. Högerns skolpolitik har gjort skolan till ett marknadsexperiment på elevernas bekostnad. Friskolan suger skattepengar. Idag beror skolresultat och betyg mer på föräldrarnas klassbakgrund än insatsen man gör i skolan. Det är dags för en skola för oss – en skola utan betyg! 

Skolans problem är många och omdiskuterade av såväl lärare, elever, forskare och politiker. Reformer som kommunaliseringen av skolan, friskolereformen, införandet av det fria skolvalet och de nya läroplanerna har alla spelat en roll i att skapa den skolan vi ser idag. Reformer som har lett till en minskad likvärdighet i skolan. Istället för att skapa en skola för alla har högern skapat en sorteringsskola som bara gynnar överklassen. Att vi har gått från att ha ett av världens bästa och mest likvärdiga skolsystem till hur det ser ut idag är inget annat än ett svek mot oss unga.

Högerns lösningar på problemen i skolan är oseriösa. När Alliansregeringen 2006-2010 ville gå från den så kallade “flumskolan” till en “kunskapsskola” gjorde man det genom att införa högre krav, betyg i lägre åldrar och ett godtyckligt betygssystem. I efterhand är det uppenbart att dessa förändringar har försämrat skolan. Istället för att skolgången fokuserar på faktiskt lärande måste elever plugga hårt till läxor och prov för att sedan glömma bort det man lärt sig när man börjar med nästa. Det är inte ett hållbart lärande. 16 000 ungdomar går varje år ut grundskolan med underkänt i ett eller flera kärnämnen, vilket innebär att man inte kan komma in på gymnasiet. Att gå ut grundskolan med underkända betyg leder till ökad risk för arbetslöshet, sämre psykisk hälsa och i vissa fall för tidig död. 

Dagens betygssystem är även väldigt godtyckligt. Ens betyg påverkas i större utsträckning av vilken skola man går på, vilken klass man är i och vilken lärare man har än ens studieinsats. Ett E på en skola behöver inte vara ett E på annan skola. Det är dessutom vanligt att friskolor som konkurrerar med de kommunala skolorna sätter så kallade glädjebetyg för att verka mer attraktiva. 

Utöver problemen betygen innebär för elever är det också ett arbetsmiljöproblem för lärare. En stor del av lärares arbetstid går åt till betygsregistrering och tidskrävande administrativa uppgifter som inte bidrar till undervisningen . Konsekvensen av detta är att mindre tid kan läggas på att planera lektioner och hjälpa elever. Lärarförbundet själva gick nyligen ut med att de vill ta bort betyget F i grundskolan. 

Utifrån hur dagens system ser ut är det inte konstigt att betyg ses som nödvändigt,  men det måste inte vara så. När man i Danmark testade att slopa betygen ökade elevernas psykiska hälsa. Ung Vänster vill avskaffa alla läxor och betyg. Istället för betyg tycker vi att man ska ha bättre lärarkontakt under hela sin skolgång samt få intyg på de kunskaper man lärt sig i skolan, både när man går ut grundskolan och får gymnasieexamen. På så sätt kan elever fokusera på lärande, och lärare på skolans grundpelare: utbildningen. 

Ung Vänster står fast vid att säga nej till betyg, då det stjälper mer än vad det hjälper. Skolan ska vara en rolig tid i livet där man bär med sig erfarenheter och växa; inte slita sig i håret av stress.