Hem / Pressmeddelanden / Egoismen når nya höjder

Egoismen når nya höjder

13 november, 2003

Nu sällar sig gratistidningen Stockholms City sig till dem som utan förbehåll går till attack mot övriga landet och det utjämningssystem som skall ge alla delar i landet samma möjligheter till välfärd och tillväxt.

– Stockholm har bättre service, bättre kulturutbud och ändå bland de lägsta skatterna i landet. Det är helt absurt att en tidning driver en kampanj mot ett system som är till för att utjämna de skillnader som råder mellan regioner, kommenterar åsa Brunius, förbundssekreterare i Ung Vänster.

Grunden i utjämningssystemet är att kommuner med större andel höginkomsttagare skall betala till de kommuner som har en mindre andel höginkomsttagare. Samtidigt skall skillnaderna i kostnaden för att driva offentlig service utjämnas.

– Storstäderna tjänar pengar på glesbygdskommunerna. De som utbildar sig i mindre kommuner flyttar ofta till Stockholm eller andra storstäder och det är i Stockholm som huvudkontoren ligger för många av de företag som utvinner naturresurserna i norrland, konstaterar åsa Brunius. De pengar som finns i Stockholm är i hög grad ett resultat av arbete i andra kommuner. Att inte se detta och endast vilja rå om sig själv är att ta egoismen till helt nya höjder, fortsätter hon.

Det är inte heller så att skatten är speciellt hög i Stockholm jämfört med andra kommuner i landet. Exempelvis har den kommun som har högst skatt av alla i Stockholms län, Värmdö kommun, betydligt lägre skatt än samtliga kommuner i Jämtlands län. Stockholms kommun har betydligt lägre skatt än alla andra storstadskommuner.

– Kommunerna i Stockholm har låg skatt jämfört med resten av landet. Det är bara rimligt att de skillnaderna minskar, konstaterar åsa Brunius.. även med de höjningar som nu sker har Stockholmskommunerna väldigt låg skatt.

även i Ung Vänsters stockholmsdistrikt är man kritiska till kampanjen mot utjämningssystemet.

– Det enorma underskott som vi idag ser i Stockholms landsting härstammar från det borgerliga vanstyret. Nu försöker borgarna vinna billiga poänger genom att skylla på utjämningssystemet menar Tove Fraurud, distriktsordförande i Ung Vänster Storstockholm

Problemen i Stockholm beror inte på utjämningssystemet, de beror på en ovilja att föra en politik som säkerställer allas rätt till en bra välfärd menar Tove Fraurud.

– Det går helt uppenbart att föra en offensiv politik i landsting och kommuner. Det går hand i hand med tryck för förändringar på nationell nivå. Det krävs höjda skatter som tar mer från de rikaste, vars inkomster ökar dramatiskt. Det behövs framför allt genomgripande program för att sänka arbetstiden och öka inflytandet på arbetet, för att minska ohälsan. Det behövs kraftiga satsningar på hundratusentals nya anställda inom offentlig sektor. Och det krävs en offensiv regionalpolitik, avslutar hon.

För mer information kontakta

åsa Brunius 073 – 362 59 01
Tove Fraurud 070 – 799 16 51
Ung Vänsters förbundscentral 08 – 654 31 00