Hem / Pressmeddelanden / Europas sociala rörelser samlas mot konstitutionsförslaget

Europas sociala rörelser samlas mot konstitutionsförslaget

16 november, 2003

Det europeiska sociala forumet i Paris avslutades i helgen med en jättedemonstration som samlade över hundra tusen deltagare. En viktig fråga under forumet var synen på EU:s nyligen föreslagna konstituion..

– Nu mobiliserar folkliga rörelser i hela Europa mot den nyliberalism som från början varit en viktig del av EU-projektet och som alltmer stensätts i systemet. I Sverige kommer vi att kunna arbeta med förnyade krafter mot konstitutionen, och vi stärks i vår syn på att ett svenskt EU-utträde är rimligt om konsitutionen ändå trycks igenom, kommenterar Ung Vänsters ordförande, Ali Esbati.

även på den stora samlingen för aktivister och sociala rörelser, som hölls efter forumets avslutande, enades man om ett upprop mot nyliberalismen och militarismen i konstitutionen, som man menar utarbetar ”av en marginell del av medborgarna i samhället”. Och på ett annat möte enades flera närvarande europeiska vänsterorganisationer, däribland Ung Vänster, om en gemensam deklaration. Där slås det fast att den demokratiska processen kring förslaget varit obefintlig. Kravet som ställs är att folkomröstningar ska hållas i samtliga medlemsländer.

– Det är mycket glädjande att vi kan samlas kring den här frågan. Och det blir allt tydligare att den svenska regeringens envisa motstånd mot en folkomröstning är skandalös. Vi och våra systerorganisationer har delvis olika utgångspunkter när det gäller EU-frågan, men till skillnad från vad som envist hävdades i den svenska EMU-folkomröstningen så är synen på EU som befriare ett påhitt. överallt motsätter sig människor det elitistiska europeiska statsbygget, avslutar Ali Esbati.