Hem / Nyheter / En våldtäkt är en våldtäkt är en våldtäkt

En våldtäkt är en våldtäkt är en våldtäkt

23 augusti, 2009

I veckan har en debatt lyfts upp om våldtäkt inom äktenskapet. Kammaråklagare Rolf Hillegren har flera gånger tydligt visat sin förlegade syn på våld mot kvinnor. För honom måste mannen med fysiskt våld tvingat kvinnan till sex för att det ska kallas våldtäkt. Att ha sex mot någons vilja, borde enligt Hillgren inte vara ett brott mot lagen, utan snarare ses som ett ettiketsbrott. Hans uttalande är både absurt och kränkande.

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) uppgår mörkertalet när det gäller anmälningar av sexualbrott till 75%. Tre av fyra kvinnor anmäler aldrig. Det är allvarligt att kvinnor idag har ett så lågt förtroende för rättsväsendet, och oroväckande att högt uppsatta åklagare driver på en utveckling mot ett samhälle där kvinnors kroppar inte är deras ens i lagens mening. Rolf Hillgren och hans gubbkompisar har definitivt inte fått fler tjejer att våga berätta om vad deras pojkvänner, kompisar eller män har gjort mot deras vilja.

En av de mest grundläggande rättigheterna är rätten till sin egen kropp. Rätt att säga nej till sex, oavsett om det är till en främmande man eller, som oftast, en killkompis eller den äkta maken. En våldtäkt är en våldtäkt.

Problemet med dagens sexualbrottslagstiftning är att bevisbödran ligger på offret som ska bevisa att hon inte ville. Det är dags med en samtyckeslagsftitning som ställer krav på att försäkra sig om att man inte har sex med någon mot dennes vilja.

Hillegren tycker att det räcker om kvinnors grundläggande rättigheter beskrivs i veckotidningarnas etikettspalt, istället för i lagtext. Vi tycker snarare att det räcker med korkade inlägg från Hillegren. Kasta ut honom – mot hans vilja, men utan våld.

 

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 20090823

För mer information, kontakta

Ida Gabrielsson, förbundsordförande
[email protected], 0738-24 12 13

Elisabeth Biström, informationsansvarig
[email protected], 070-203 82 04