Hem / Blogg / EU-kritiken är folkets!

EU-kritiken är folkets!

3 augusti, 2007

Från borgerligt håll har det pratats allt mindre om den europeiska unionen, EU . Det är i och för sig inte särskilt konstigt, inte sedan makthavare och etablissemang inom EU signalerat för en konstitution som kan komma att antas utan demokratiska folkomröstningar i medlemsländerna.

Och i Sverige talar inte opinionen för ett JA till en konstitution som leder till ett IMPERIUM, en militariserad superstat med en president, en gemensam utrikesminister samt med allt fler inslag av överstatlighet som berövar medlemsländerna deras vetorätt. Den öppna debatten om de viktiga sakfrågorna är begraven av borgerligheten samtidigt hela 67 procent av befokningen vill se en folkomröstning.

Men då och då kommer små smygande borgerliga angrepp mot EU-kritiker, i synnerhet mot oss i vänstern. Senast i raden är Sakine Madon, fd LUF-are och nu inplockad Expressenskribent, som försökt att klumpigt klumpa ihop den breda svenska EU-kritiken med Sverigedemokraternas rasistiska agenda och populistiska röstfiskande ri EU-missnöjets kölvatten. Detta gör Madon genom att samtidigt, och i polemik mot Göran Greider, påstå att Sverigedemokraterna inte är ett ekonomiska högerparti. Vadå? Skulle de vara ett vänsterparti, eller? Den fd LUF-arens lilla inlägg framstår som farsartat om vi skulle jämföra den borgerliga regeringens politik med Sverigedemokraternas agenda, tex inom områden som skatter, sysselsättning och arbetsmarknad. Låt oss göra det:

1. Skatter
– Regeringen sänker skatterna. Sverigedemokraterna är ett skattesänkarparti.

2. Sysselsättning och arbetsmarknad
– Regeringen vurmar för småföretagen. Sverigedemokraterna vill “stärka Sveriges ekonomi genom att skapa ett gynnsamt klimat för de som vill starta företag och för nystartade, privata småföretag.”
– Regeringen har haft som mål att sänka arbetsgivaravgifterna. Det målet delar dem rasisterna i
Sverigedemokraterna.
– Regeringen har infört ett skatteavdrag för hushållsnära tjänster, dvs pigjobb, ett förslag som också Sverigedemokraterna har i sitt handlingsprogram.
– Privat affärsverksamhet är välkommen in i den offentliga sektorn, säger borgarna och har drivit detta hårdast i Stockholmsregionen. Regeringen har redan rivit upp stopplagen för privat vårdverksamhet. Sverigedemokraterna vill öka
“inslaget av privat verksamhet i den offentliga sektorn.”

Tja, jag vet inte. Sänkta skatter, pigavdrag och privatiseringar är ju inte direkt frågor som vänstern drev under EMU-folkomröstningen eller under valrörelsen, men jag har för mig att Allians för Sverige pratade glatt om sänkning av skatter, hushållsnära tjänster och privatiseringar inom alla möjliga offentliga verksamhetsområden.

Dessutom och liksom på köpet, ingår Kristdemokraterna i Alliansen samt även i regeringen och jag minns att de i likhet med rasisterna i Sverigedemokraterna tycker att det här med homosexuella och sånt är ganska jobbigt.

PS. Läs också Jonas Sjöstedt som skriver om Sverigedemokraterna och EU i tidningen Flamman.