Hem / Nyheter / Extrakongress och ordförandeval

Extrakongress och ordförandeval

16 februari, 2004

Ung Vänsters förbundsstyrelse utlyste på sitt möte den 8-9 februari en extraordinär kongress, som ska hållas 9-10 april i Strömsund. På extrakongressen kommer förbundet att behandla ett internt drogpolitiskt uttalande, ett politiskt och organisatoriskt dokument samt förrätta val av förbundsordförande, förbundsstyrelse och valberedning.

åtgärden är mycket ovanlig. Den vidtogs för att återföra viktiga frågor om förbundets politiska och organisatoriska färdriktning till medlemmarna och möjliggöra valet av en förbundsledning som kan börja om sitt arbete i enlighet med fattade beslut.

Jag har beslutat att inte ställa upp till omval till ordförandeposten.

Jag tar på mig ett ansvar för att de problem som funnits i organisationen inte konfronterats tidigare. Jag väljer att lämna mitt uppdrag vid extrakongressen, för att understryka betydelsen av att vi nu får en intern diskussion som i första hand fokuseras på förbundets politik och organisation, och för att kunna delta mer aktivt och tydligt i den interna debatten fram till och på extrakongressen. Det är viktigt att det politiska och organisatoriska projekt som Ung Vänster oerhört framgångsrikt utvecklat, särskilt sedan mitten av 90-talet, kan diskuteras internt genom förbundets demokratiska kanaler. Att säkerställa grundvalarna för detta projekt är viktigare än att vara kvar vid uppdraget som förbundsordförande.

Jag vill också passa på att tacka för den stora uppskattning som medlemmar och andra visat under min tid som ordförande och under de senaste turbulenta dagarna. Uppskattningen ska dock hänföras till förbundets kollektiva arbete. Det är det som jag blott haft förmånen att få sammanfatta och representera utåt.

Ali Esbati
Förbundsordförande