Hem / Blogg / FRA-förslaget måste skrotas

FRA-förslaget måste skrotas

1 januari, 2008


Den 14 juni beslutade riksdagen att låta regeringens försök till utökad signalspaning i landet ligga vilande under ett år för att ta upp det igen vid öppnandet av nästa riksmöte, alltså i mitten september 2008. Kritiken mot fd försvarsminister Odenbergs förslag var massiv och hård. Svenska författarförbundet, Integritetskyddskommittén,och partier i riksdagen, däribland Vänsterpartiet, har varit ense om att lagförslaget sätter medborgarnas personliga integritet på undantag. Att stoppa lagförslaget för gott är centralt i försvarandet av våra demokratiska rättigheter och striden står inför dörren.

Privacy International har nyligen publicerat en rapport om integritet och övervakning runt om världen. Föga överaskande återkommer länder som USA, Storbritannien, Ryssland, Israel och Danmark bland de länder som utmärker sig för sina inkränkningar i den personliga integriteten. På områden som signalspaning av datakommunikation, lagtillämpningar, övervakning av arbetsplatser och undertecknande av tveksamma internationella avtal rörande övervakning, ligger Sverige i toppen. Det vill säga, Sverige är bland de länder som ligger sämst till rörande integritetsskydd. Kritiken är allvarlig. Bland de saker som nämns i PI:s lägesrapport över Sverige, återfinns SÄPO-registret som så sent som 2006 inte var öppen för offentligheten och inte heller de som blivit registrerade. Det riktas också kritik mot godkännandet av FN:s och EU:s terrorlistor. PI:s betyg till Sverige sammanfattas med “Systemic Failure to Uphold Safeguards“.

Det är uppenbart att utvecklingen går i fel riktning. Danmark, vårt grannland i söder, har tagit ännu fler steg i fel riktning och nu står Tyskland på tur. Den 9 november 2007 godkände Bundestag en lag som tillåter signalspaning på datakommunikation i form av sms-, epost- och teletrafik. Beslutet hat stött på stora protester. Upprop som “Stoppt die Vorratsdatenspeicherung” har fått tiotusentals att ta ställning mot övervakningssamhället. Redan i september marscherade 15 000 människor i Berlin. Det blev en av de största protesterna mot den ökade övervakningen i Tyskland (Läs även här, på tyska). Tyska ATTAC och Linkespartei var bland de många organisationer som hade mobiliserat i Berlin.

Att övervakningssamhället är på väg att cementeras är många överens om. Till och med de stora dagstidningarnas ledarsidor, som kroniskt har behandlat den sittande regeringen med silkesvantar, börjar nu att höras. Senaste är det SvD som är ute med ett varnande finger. Men alltför sällan glöms det stora sammanhanget bort, nämligen att övervakningslagar i Danmark, Sverige och Tyskland inte genomförs i ett vakuum utan snarare i samklang med EU:s deltagande i “Kriget mot terrorismen“. Makthavarnas skrämselpropagande gentemot de egna medborgarna hänger samman med den koloniala politiken och inte minst krigen i Mellanöstern.

Därför måste försvaret av våra demokratiska fri- och rättigheter här hemma gå hand i hand med ett starkt motstånd mot krig och ockupationer. Striden om våra rättigheter står inför dörren. Det är dags att gå till offensiv och skrota FRA-förslaget.