Hem / Blogg / Freden långt borta

Freden långt borta

4 februari, 2008

Idag kommer uppgifter om ett självmordsattentat inne i Israel. Attentatet krävde livet på en person och elva andra skadades. Attacken som är det första på över ett år, sker i ljuset av den katastrofala situation som råder i de ockuperade områdena. Isoleringen i Gaza har nått den kokpunkt som vi har varnat för. Hunger, vatten- och elbrist och de ständiga attackerna från den israeliska armén har skapat en situation där olika palestinska fraktioner inom motståndet återigen tar till självmordsattentaten för att slå tillbaka mot regionen största militärmakt. Desperationen dånar ut i den israeliska staden Dimona.

Händelsen spelar många i händerna. Reaktionen från ockupationsmakten är väntad, Israel ämnar “fortsätta bekämpa terrorism med alla nödvändiga medel”. Attentatet kommer också sätta press på de mer moderata delarna av det politiska ledarskap som idag leder det delade Palestina. Och de tecken på närmande mellan Hamas och Fatah som vi har hört rapporter om under den senaste tiden hotas. Vägen till ett enat ledarskap har blivit krokigare. Den som tjänar på utvecklingen är Israel som kan fortsätta slå in en kil i det redan delade palestinska samhället.

I Sverige har rapporteringen varit knapp men den yttersta bombhögern har redan tyckt till. För det första läggs skulden på Hamas, anklagelser som enligt svenska och israeliska källor är felaktiga. För det andra trummas det på för hårdare sanktioner mot Palestina. Erixon tar priset när han skriver,

“När ska Europa ta in detta faktum och sluta understödja Hamas och andra terrorgrupper? Bara genom att ta bort sina skygglappar och sluta falla för den palestinska propagandan kan ett klimat uppstå där våld inte lönar sig.”

Som många gånger förr frågar vi oss från vilken planet Erixon bloggar. Hans syfte är horribelt nog i samma linje som den svenska regeringen intentioner. Regeringen har praktiskt taget gått över lik för att undanhålla bistånd från de ockuperade områdena.

Det måste sägas klart och tydligt. Den upptrappning av våld som vi ser är ett direkt resultat av den brutala isolering av Gaza och den kollektiva bestraffning av befolkningen där. Situationen på Västbanken har för länge sedan passerat smärtgränsen och ockupationsmakten bär det yttersta ansvaret.

Via Palestinagrupperna läser jag om en tribunal i Köpenhamn där folkrättsexperter kommit fram till följande:
>> Att Israel inte följer sina förpliktelser till den 4:e Genèvekonventionen och att det utan rimlig tvivel föreligger allvarliga kränkningar från israelisk sida beträffande bestämmelserna om [en] rättvis rättegång [för palestinska kvinnor och barn i israeliska fängelser, min anm].

>>Att polisen i många länder använder tortyr för att få upplysningar eller erkännanden men i Israel är tortyr också särskilt utbrett endast för att bryta ner fångarnas personlighet.

>>Att Israel inte uppfyller sina förpliktelser till FN:s konvention om barnets rättigheter vad gäller fängslande av barn.

Slutligen: Gaza under ockupation

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=01hqVzViFTw&rel=1]