Hem / Blogg / Fredsstyrkan osaklig och partisk

Fredsstyrkan osaklig och partisk

16 januari, 2008

Ikväll sände TV4 första avsnittet av dokumentären ‘Fredsstyrkan‘. Dokumentären följer ett antal svenska soldater som tjänstgör i den NATO-ledda ISAF-styrkan som är stationerad i norra Afghanistan. Jag hade mina föraningar om programmet. Jag misstänkte att den skulle undvika huvudfrågan, nämligen att de svenska trupperna understödjer den amerikanska ockupationen av Afghanistan. Min farhågor besannades. Den svenska närvaro innebär de facto att amerikanska trupper frigörs för militära operationer i Irak, men inget av detta nämndes.

Vid två tillfällen kommer berättarrösten med felaktiga och rent av partiska påståenden om det svenska uppdraget i Afghanistan. Det svenska uppdraget påstås skydda den afghanska civilbefolkningen. Det påstås också att Sverige finns på plats på den afghanska folkvalda regeringens begäran. Målet med truppnärvaron är att skapa demokrati, avslutar berättarrösten.

Det ovanstående är förstås felaktigt. Själva benämningen ‘Fredsstyrka’ andas nyspråk och faktafelen är förstås lätta att blottlägga.

Vid flertal tillfällen har Förenta Nationerna (FN) och människorättsorganisationer kritiserat de utländska trupper, däribland ISAF-styrkan, som befinner sig i Afghanistan. Uppgifter om döda civila i spår av NATO-ledda styrkor är många och detsamma gäller övergrepp mot civilbefolkningen utförda av utländska NATO- och ISAF-styrkor. Att den svenska truppen som ingår i ISAF, enligt programmets berättarrösten, skyddar den afghanska civilbefolkningen är utifrån det ovanstående ett högst tvivelaktigt påstående.

Drygt en måndag efter attackerna september 2001 invaderade amerikanska styrkor Afghanistan. Sverige beslutade att skicka trupper till landet först vid årsskiftet 2001/2002. Den 18 januari beslutade riksdagen att ställa en väpnad styrka om högst 45 personer till förfogande under högst sex månader som ett svenskt bidrag till en multinationell styrka i Afghanistan på grundval av mandatet i FN: s säkerhetsråd. Att i ett program komma med påståenden att Sverige befinner sig i Afghanistan på begäran av den folkvalda afghanska regeringen är därför felaktigt. En folkvald president fick Afghanistan först 2004 och ett folkvalt parlament året efter, alltså 2005. Än viktigare är att betona det faktum att allmänna val under pågående ockupation inte är giltiga enligt de konventioner som reglerar folkrätten. Med andra ord, och enligt folkrätten, saknar den sittande regeringen i Afghanistan legitimitet att föra det afghanska folkets talan. Inget av detta nämns eller berörs under programmet Fredsstyrkan.

Jag har anmält TV4 till granskningsnämnden under kvällen. Programmet strider mot villkoren i TV4s sändningstillstånd (Allmänna villkor 1§) som kräver saklighet och opartiskhet.

I övrigt kändes programmet som en svensk lagomversion av det amerikanska fenomenet ‘Honor our troops’ som med chuavinistisk jargong mycket medvetet begränsar allt utrymme för kritik mot den förda rådande utrikespolitiken.