Hem / Blogg / Friskolesystemet är ett flumskolesystem

Friskolesystemet är ett flumskolesystem

26 maj, 2010

Regeringen med Jan Björklund i spetsen har sedan de tillträdde gjort stora förändringar i skolan. Gymnasiet har exempelvis gjorts om så att yrkeselever inte längre ska ha behörighet att söka till högskolan efter examen. Nu ska ett nytt betygssystem sjösättas. Björklund slår sig för bröstet och menar att han nu tagit tag i flumskolan. Fler betyg, har han ofta påstått, är en morot för eleverna och gör att elever och föräldrar får veta hur man ligger till – därmed ska de nya betygen leda till bättre resultat.

Igår gav pedagigikforskare Björklund underkänt i betygsfrågan. De skriver om skillnaden mellan betyg – som fungerar som urvalsinstrument – och bedömning – som fyller en pedagogisk funktion – , och beskriver hur betyg kan ge motsatt effekt mot vad Björklund hävdar:

Tråkigt nog finns det dessutom en hel del studier som tyder på att betyg inte bara är neutrala i förhållande till elevernas lärande, utan till och med kan ge negativa effekter! Dessa effekter kan uppstå av olika anledningar, men tycks till stor del bero på att betygen påverkar elevernas självkänsla negativt. Att få låga betyg innebär således inte nödvändigtvis att eleven blir sporrad att anstränga sig mer, utan kan i stället få (och tycks ofta få) effekten att eleven inte vill anstränga sig, eftersom det inte upplevs som lönt – ”jag kan ju ändå inte”.

Att regeringen bedriver en i bästa fall meningslös, i värsta fall kunskapssänkande skol- och utbildningspolitik är illa. Men lika illa är det att de fyra år alliansen regerat, har varit fyra förlorade år när det gäller att åtgärda de stora systematiska problem som finns inom skolan. Man har fokuserat på populistisk symbolpolitik istället för att satsa på kunskap för alla. Kvar står vi med en skola, där var fjärde gymnasieelev går ut utan fullständiga betyg.

Om Björklund ville ta itu med skolans problem borde han börjat med att åtgärda vinstslöseriet, där miljardbelopp rullar ut ur skolan och ner i friskoleföretagsägares fickor. De pengar som kunde gått till att skapa världens bästa skola, slösas bort i ett privatskolesystem, som segregerar och fördyrar. Det om något, kallar jag flumskola.