Hem / Artiklar / Gör som Janne Josefsson

Gör som Janne Josefsson

1 mars, 2005

Det har talats mycket om vänsterns historia i vinter. Det är inte mycket som är nytt som tagits fram – det allra mesta har sedan länge funnits redovisat av parti och ungdomsförbund själva, i skrifter och böcker. Inget har dolts. Självklart förekommer såväl kända som tidigare okända händelser som är resultatet av felaktiga analyser och lett till oförsvarbara handlingar. Detta är en del av vår historia och kommer alltid att vara det.

Det som verkligen inte är nytt är den hetsdebatt som kommit igång efteråt. Vi är mer än luttrade när det gäller sådant. Genom hela vår historia har vi blivit påhoppade och bespottade av ett enkelt skäl: vi hotar den nuvarande ordningen och retar makthavarna. Attackerna brukar hårdna ju mer uppenbart det är att grundläggande samhällsförändringar är nödvändiga.

Nu senast har Jan Josefsson skummat boken ”Hundra år gemenskap – i kamp för socialism och människovärde” som gavs ut i samband med Ung Vänsters 100 års-jubileum 2003. Det var mycket stolt jubileum som vi firade. Under 100 år har människor förenats där i kampen för socialism och människovärde. Under 100 år har dessa människor deltagit på möten, delat ut flygblad och pamfletter, sålt tidningar och agerat strejkvakter. De har fattat beslut och fått kritik eller beröm för dem, sörjt i motgångar, glatts i segrar. Vi hoppas att fler följer Jannes exempel och införskaffar boken.

En sak är nämligen tydlig: ju mer man studerar och analyserar vänsterns historia i sin fulla bredd, desto stoltare har man anledning att bli över att tillhöra denna rörelse. Den svenska vänstern har i varje konkret demokratistrid i Sverige stått i första ledet för att fördjupa och utvidga den svenska demokratin – i ständig kamp mot krafter som velat behålla sakernas ordning eller vrida tillbaka det folkliga inflytandet.

Vår bok sammanfattar inte alla vänsterns handlingar. Den gör inte anspråk på att vara Historien om Ung Vänster. Vad den gör är att ge många inblickar och insikter. Ur de konkreta beskrivningarna träder mönster fram som verktyg för att begripa bättre.

Och när försvarare av sakernas tillstånd ropar ut att världen inte går att förändra, vittnar den här boken om motsatsen. Inte minst därför är den ett viktigt och högaktuellt bidrag till hela arbetarrörelsen. Därtill rejält spännande, med kärleksfull blick för det genuint mänskliga i kampen.

Köp Ung Vänsters jubileumsbok nu!