Hem / Blogg / Hälsoval Stockholm – bra rödgrönt alternativ!

Hälsoval Stockholm – bra rödgrönt alternativ!

10 februari, 2010

S, V och Mp i Stockholm har arbetat fram ett alternativ till stockholmsmoderaternas vårdvalsmodell, som länge har kritiserats för att det snedfördelar resurser inom sjukvården, enkelt uttryckt från låginkomstområden där vårdbehoven är stora, till högkonkomstområden med små sjukvårdsbehov. DN skrev för ungefär ett år sedan:

“På Rinkeby vårdcentral har personalstyrkan halverats på ett år samtidigt som arbetsbelastningen bedöms ha ökat med 43 procent. I Skärholmen har stora nedskärningar gjorts främst genom att flera undersköterskor, en psykolog och en kurator sagts upp. Rationaliseringarna framtvingas av vårdvalets system där exempelvis ett patientbesök hos en läkare ger vårdcentralerna flera gånger så stora intäkter från Landstinget som ett patientbesök hos en sjuksköterska.”

Den rödgröna oppositionens alternativ; Hälsoval Stockholm, är hästlängder bättre än moderatvårdmodellen. I den rödgröna modellen ska resurserna fördelas efter behov, inte efter stelbenta modeller, som snedfördelar resurserna. Bra besked från oppositionen!