Hem / Pressmeddelanden / Har vi brutit mot lagen nu?

Har vi brutit mot lagen nu?

1 juli, 2002

– Idag har vi åter satt in pengar på ett konto som använts av PFLP. Vi vill med aktionen peka på det absurda med den lista på terrororganisationer som EU:s utrikesministrar satt ihop. Det har blivit mer och mer uppenbart att lagstiftningen är framhastad. Det är oerhört snårigt att veta vad som egentligen gäller. Bara detta borde leda till oro för rättssäkerheten, men från liberalt håll hörs det symptomatiskt nog inte särskilt mycket.

Det säger Ung Vänsters ordförande Ali Esbati. Ung Vänster satte idag in pengar på ett konto som organisationen Emmaus Björkå tidigare använt för att överföra medel till biståndsprojekt i palestinska flyktingläger i Libanon. Kontot handhas av PFLP, som EU i juni satte upp på en lista över terrororganisationer.

– Det visar på hur märklig den här processen har varit. Plötsligt blir det straffbart att ge pengar till det här kontot. Eller rättare sagt, det är oklart om det blir det. Det finns nu en ganska oproblematisk lag som gör det straffbart att finansiera terrorism. Men så finns det en godtycklig lista med namn på personer och organisationer som utrikesministrarna i EU kommer överens om.

– Godtycket framstår tydligt när man konstaterar att PFLP och den colombianska Farc-gerillan inte fanns med från början med sedan lades till, medan fyra ETA-medlemmar som fanns med först plötsligt togs bort. Inget av detta har skett efter en rättslig behandling där parterna hörts och fått möjligheten att försvara sig. Det är en Kafka-liknande situation som varje demokrat måste reagera mot, säger Ali Esbati.

Esbati menar också att EU:s terrorlista i praktiken är ett ställningstagande för flera regimer som terroriserar sin befolkning och inte minst för Israels ockupation av Palestina.

– Våld som riktar sig mot oskyldiga civila i eftersträvandet av politiska mål är moralistiskt förkastliga oavsett om det är en befrielseorganisation eller en stat som står för våldet. EU:s terrorlista handlar inte om att bekämpa terrorism utan ett politiskt angrepp mot det palestinska motståndet.

– I EU:s ”gemensamma ståndpunkt” om vad som ska räknas som en terroristhandling kan man bland annat läsa, att det är en handling som ska ”injaga allvarlig fruktan hos en befolkning” eller ”omfattande förstörelse av en regeringsanläggning eller offentlig anläggning, transportsystem, infrastruktur” osv. Detta är exakt vad den israeliska staten har ägnat sig åt i flera decennier och alldeles särskilt under den senaste tidens återockupationer. ändå definieras inte Israel som terrorstat, säger Ali Esbati.

På Ung Vänsters hemsida kan man se kvittot på insättningen till PFLP.

– Genom att använda sig av uppgifterna där kan man själv gå till sin bank och sätta in pengar. Stödet är symboliskt och principiellt. Ung Vänster har inte haft något politiskt samarbete med PFLP och kommer inte heller att inleda något sådant. För oss har det handlat om att protestera mot godtycket. Många har stött initiativet. Nu kan man också ta ett eget ansvar i försvaret av grundläggande demokratiska rättsprinciper, avslutar Ali Esbati.

För mer information, kontakta Ali Esbati:
073-370 64 26, [email protected]