Hem / Artiklar / Helt om, major Björklund!

Helt om, major Björklund!

22 november, 2006

Lokala styrelser med elevmajoritet är ett försök att praktisera och inte bara prata om demokrati i skolan. Idag har ett 30-tal gymnasieskolor infört lokala styrelser med elevmajoritet. Försöket är internationellt unikt och har pågått i snart tio år, det börjar bli dags att utvärdera hur det har utfallit såhär långt, vad som kan göras för att utveckla och ytterligare fördjupa elevernas delaktighet på skolorna.

Men istället för en utvärdering blir det nu efter regeringsskiftet avveckling rakt av, meddelade Jan Björklund igår. Det blir allt tydligare var skåpet ska stå i major Björklunds skola: det ska stå still och veta sin plats.

Demokratiutredningen i slutet på 90-talet konstaterade att demokrati inte kan läras ut: "Eleverna måste få uppleva demokratin i praktiken." De lokala styrelserna var ett försök att åstadkomma just det. Nu avbryts försöket utan att ens utvärderas och utan att det någonsin var uppe till diskussion i valrörelsen. Det är ett svek mot Sveriges elever.

Jan Björklund hävdar att intresset för Lokala Styrelser var ljumt: "Elever vill diskutera upplägget av undervisningen, men väldigt få är intresserade av att styra hela sin skola"

Det kan du väl ändå överlåta åt eleverna att avgöra, Jan? Vår bild är den rakt motsatta. Lokala Styrelser med elevmajoritet har varit ett verktyg för att få elevdemokratin att betyda något reellt och vara mer än bara en diskussionsklubb för några få intresserade. För första gången i världshistorien har elever haft inflytande över utformning av sin arbetsplats, för första gången har beslut på elevrådsmöten kunnat resultera i verkliga policyändringar.

Praktiken och resultatet har förstås varierat från skola till skola. I värsta fall, när de fungerat mindre bra, har de lokala styrelserna blivit rundningsmärken för skolledningen. I bästa fall har de, som demokratiutredningen argumenterade för, varit praktiska demokratiskolor och gjort att arbetsklimatet och besluten blivit bättre för både skolledning och elever. Skolledninge har varit tvungen att slipa sina argument och tänka över sina förslag bättre. Direkta kortsiktiga försämringar har kunnat blockeras. På en skola har övervakningskameror blockerats, på andra skolor har billig frukost och busskort till alla elever införts. Exemplen är många. Men ingenstans har de lokala styrelserna lett till den katastrof Jan Björklund förespeglar.

Att ge tonåringarna så stor makt är "en nedvärdering" av lärares och skolledares professionalism, säger Jan Björklund. Nej Jan, det är det inte, det är en uppvärdering av gymnasieelevers möjlighet att vara delaktiga i utformningen av arbetsvillkoren på sin egen arbetsplats. Lärare är utbildade för att lära ut särskilda ämneskunskaper och för att organisera undervisningen i klassrummet – där ska de förstås ha sista ordet – men det finns inget skäl till varför en lärare skulle vara mer lämpad att besluta i en budgetprocess eller lokalfrågor än en gymnasieelev. Om man inte förutsätter att gymnasieelever rent allmänt är underbegåvade.

Antagligen är det inte elevdemokratin i sig som är det stora problemet för den borgerliga regeringen. Det är den vana som elever riskerar att få med sig.Tänk om vi får för oss att när vi går i skolan att vi kan kräva att få vara med och bestämma på arbetsplatsen. Vad kan vi då inte få för oss för dumheter senare i i livet? Det är farliga tankar. För mycket demokrati kan som bekant vara farligt

Ung Vänster kommer att protestera mot Jan Björklunds beslut. Helt om, major!

Erik Berg
Förbundsstyrelseledamot


För mer information kontakta:
Erik Berg, 070-30 22 574

 

Läs också:
Svenska Dagbladet: http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14115583.asp
Rosanna Dinamarca: http://www.riksdagsvanstern.org/rd/
Lärarförbundets kommentar: http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/context/003D95ED?OpenDocument