Hem / Blogg / Högerextremt våld måste prioriteras

Högerextremt våld måste prioriteras

14 januari, 2008

Idag skiver DN som att det högerextrema våldet ökar. Fler fall av övergrepp och attacker mot invandrare och vänsteraktivister har ägt rum under senare tid men få har uppmärksammats. Att media väljer att prioritera bort rapportering krig högerextremt våld har förstås ingen ursäkt och ska sättas i ett sammanhang där granskande journalistik har fått ge plats åt högervriden skandaljournalistik. DNs inslag idag är förstås ett steg i rätt riktning men tyvärr också ett undantag. Ännu allvarligare är det faktum att polis- och rättsväsende inte prioriterar bekämpandet av högerextremister. Det har vi i Ung Vänster påpekat. Senast, i samband med kristallnatten den 9 november, tog vi tillsammans med SSU initiativ till ett upprop riktad mot den minister som ska ställas till svars för rättsväsendets misslyckande, nämligen Beatrice Ask.

Det är allvarligt att våld med politiskt motiv, det som högerextremister ägnar sig åt, inte prioriteras. För i slutändan är det inte bara angrepp mot medlemmar ur Ung Vänster, SSU eller andra organisation utan en attack mot alla antirasister och antifascister. Det kan vara den som är medlem i facket och som arbetar mot rasism på arbetsplatsen eller Hyresgästföreningen som vill stoppa rasistisk propaganda i bostadsområdet. Högerextremt våld är ett hot mot demokratin.

Det måste sägas klart och tydligt. Ytterst är det regeringen som bär det stora ansvaret för att högerextremt våld tillåts pågå och att antirasister angrips. Det är också anmärkningsvärt och visar på en oroväckande förvridningen av samhällsdebatten när borgerliga kommunpolitiker vägrar ta ställning mot nazistiskt våld. Det visar tyvärr att var och en av oss bär på ett stort ch viktigt ansvar. Vi måste stå upp mot rasismen, vare sig det är på arbetsplatsen, i skolan eller på fritidsgården. Ta ansvar för det nazistiska våldet, regeringen!