Hem / Nyheter / Inga ökade befogenheter åt militären!

Inga ökade befogenheter åt militären!

15 januari, 2006

Under ett luddigt motiv om terrorhot öppnar försvarsberedningen nu upp för en lagändring för att tillåta militärt våld mot civila under polisens ledning. Alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet välkomnar förslaget. Om lagändringen skulle gå igenom innebär det att det förbud som funnits sedan många år tillbaka, mot militär våldsanvändning mot civila i fredstid, försvinner.

Att upphäva gränsen mellan militär och polisiär befogenhet vore katastrofalt. återigen ser vi hur ”kriget mot terrorismen” luckrar upp grundläggande rättigheter och lagstiftning för att åsidosätta rättsäkerheten till förmån för repression och storebrorfasoner. Genom att hänvisa till ett obefintligt terrorhot och med påstående om att demokratin måste försvaras, röstar regeringen med Thomas Bodström i spetsen tillsammans med borgerligheten panikartat igenom dessa åtgärder. åtgärder som innebär att våra rättigheter undanträngs och som helt uppenbart får som konsekvens att demokratin inskränks istället för utvecklas. Det är bissart att argumentera utifrån att man försvarar demokratin, när man samtidigt vidtar åtgärder som inskränker densamma.

Det svenska förbudet mot militär våldsanvänding mot civila i fredstid har goda grunder och ska försvaras. Vi minns ådalen 1931 när svensk militär mördade arbetare som strejkade.

Den tid vi lever i nu präglas av hårda attacker mot grundläggande fri- och rättigheter och vi har en regering och en borgarallians som ropar efter mer befogenheter åt militär och polis för att terrordåd ska kunna förhindras.

En militär med polisiära uppgifter kommer inte att göra Sverige till ett säkrare land. Säkerhet och utveckling skapas inte genom inskränkningar och hårdare tag. Sverige är idag inte en måltavla för terrorism. Däremot riskerar den utrikespolitik som förs, där Sverige skickar trupper till Afghanistan under NATO-befäl och viker sig för USA:s intressen, att göra Sverige till en potentiell måltavla.

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, förbundsordförande Ung Vänster
0738 – 24 12 13

Ida Gabrielsson finns på plats på Rikskonferensen fram till onsdag.