Hem / Nyheter / Internationell solidaritet – inte överstatlighet

Internationell solidaritet – inte överstatlighet

7 maj, 2024

EU är en smygdiktatur
EU är fundamentalt odemokratiskt. Det är inte våra folkvalda representanter som styr EU, de kan bara rösta om lagförslag från EU-kommissionen, som består av byråkrater som arbetar för den europeiska överklassens intressen. EU saknar offentlighetsprincip som ger medborgare rätt till insyn i beslutsprocesser. Att det är så pass svårt för vanliga medborgare att granska eller påverka EU är odemokratiskt. Trots att vi har så lite inflytande i EU står EU:s beslut till och med över Sveriges grundlag. Ung Vänster kommer aldrig acceptera detta. Svenska lagar ska inte stiftas av någon annan än våra folkvalda. Vi kräver förändring och demokrati åt folket. Sverige ut ur EU!

Demokrati på riktigt – utanför EU
Riktig demokrati utgår från folket. Det bygger på folkvalda instanser och ett aktivt civilsamhälle. Idag har vi i Sverige en politisk demokrati där alla har lika rösträtt och en social demokrati med välfärd och grundläggande trygghetssystem. Vi vill bevara detta och även sprida demokratin till den del av samhället vi idag saknar makt över, nämligen ekonomin. Demokrati ska gälla även på arbetsplatsen och över produktionen. Då skulle vi kunna minska klassklyftorna och skapa ett verkligt demokratiskt samhälle med rättvisa, solidaritet och hållbar utveckling som grund. Detta är enbart möjligt om vi står utanför EU:s smygdiktatur.

EU gynnar bara de rikaste
EU har en tydlig politisk inriktning – nyliberalismen. EU:s grundlag slår fast att den inre fria marknaden är överordnad allt annat, och att EU:s lagar är överordnat nationell lagstiftning Det är alltså olagligt att inte ha en marknadsliberal ekonomi. Bostadssystemet vi hade innan 2011, där statliga bolag byggde bostäder med schysst hyra och man kunde begränsa fastighetsägares vinster, bröt mot den fria konkurrensen. Därför hotade privata bolag att stämma Sverige, och vi fick vi dagens bostadssystem. Är det ungdomar som ska flytta hemifrån eller rika hyresvärdar som gynnas av detta? Vi behöver prioritera människors behov framför marknadens. Vi behöver socialism – för det måste vi lämna EU!

Tid för socialism
Vi vill lämna EU så vi kan bygga ett samhälle där alla har en bra och billig bostad, trygg anställning, gratis och tillgänglig utbildning och tid och pengar över till fritid. Där vi kan investera i infrastruktur såsom bättre väg- och järnvägsnät, gratis kollektivtrafik, grön industri och hundratusentals nya bostäder. Vi vill demokratisera samhället och ge arbetare och facken mer makt på arbetsplatsen. Förstatliga verksamheter vi borde äga och styra gemensamt som samhällsviktiga industrier och bankerna. Avprivatisera apotek, skolor och vårdcentraler. Det är så vi bygger ett rättvist, demokratiskt och blomstrande samhälle. Det är dags att lägga EU och kapitalismen där de hör hemma, på historiens soptipp.

Internationell solidaritet, inte europeisk rasism
En stor del av EU:s rikedomar kommer från att utnyttja människor och resurser utanför EU. Dessa rikedomar vaktas sen med hårda yttre gränser. EU:s aggressiva flyktingpolitik hindrar människor på flykt från att söka asyl. EU:s gränsbevakning skickar olagligt tillbaka migranter innan de nått Europa. EU har också samarbeten med diktaturerna Turkiet och Libyen som patrullerar kusten för att personer på flykt inte ska kunna ta sig in till Europa. Detta är allvarliga brott mot asylrätten. För att samarbeta med andra länder på våra egna villkor och på allvar kämpa för en mer solidarisk värld så måste vi lämna EU!

Internationellt samarbete utan EU
Utanför EU kan Sverige ingå i internationella samarbeten för fred och rättvisa. Den nya utrikespolitiken vi vill se när vi lämnat EU går ut på att vara alliansfria och neutrala i vill i högre grad samarbeta med utomeuropeiska länder på ett solidariskt vis. Dessa samarbeten ska handla om utbildning, fattigdomsbekämpning, om att minska inkomstklyftorna och främja miljötänkande, jämlikhet och demokrati. Genom att utan motkrav dela med sig av kunskap kan vi bidra till att länder bygga en starkare ekonomi och egen utveckling av ny teknik och medicin. Vi ska vara en orädd röst i världen mot militär och ekonomisk krigföring.