Hem / Pressmeddelanden / Internationellt vänsterseminarium i Stockholm och Uppsala

Internationellt vänsterseminarium i Stockholm och Uppsala

25 maj, 2003

Deltagare från de jordlösas rörelse i Brasilien, ungkommunister från Indien och representanter för norska SV:s ungdomsförbund är några av deltagarna på Ung Vänsters internationella seminarium, som arrangeras i anslutning till förbundets kongress och jubileumsfirande.

På seminariet deltar representanter från femton systerorganisationer. Deltagare från såväl Europa, Latinamerika som Asien kommer att närvara. Det handlar både om traditionella kontakter från vårt närområde, som Sosialistisk Ungdom från Norge, till nya och mer långväga gäster som All India Youth Federation från Indien och ungkommunister från Venezuela.

– Vi känner oss hedrade av den breda uppslutningen av gäster till vår kongress och vårt jubileum, säger Ola Nilsson som är ansvarig för seminariet.

– Genom de öppna seminarierna blir det också möjligt för såväl medlemmar som andra att sätta in sitt politiska arbete i ett internationellt sammanhang.

Det internationella seminariet kommer att inledas den onsdagen den 28/5 på Brygghuset i Stockholm, med paneldiskussioner och föredrag om Ung Vänster, förbundets historia och politik. Dagen efter kommer seminariet att fortsätta som en del av Ung Vänsters jubileumsfirande på Ekonomikum i Uppsala.

För mer information om seminariet, eller för bokning av tid för intervju med någon av de internationella gästerna, ring Ola Nilsson 0707-14 38 46.


Deltagande organisationer:

AIYF – All India Youth Federation. Ungdomsförbund till Communist Party of India (Marxist)
DYFI – Democratic Youth Federation of India. Ungdomsförbund till Communist Party of India
JCV – De venezolanska ungkommunisterna. Moderpartiet, PCV, sitter med i Venezuelas nuvarande regering under president Hugo Chavez
DNYF – Democratic Nepalese Youth Federation
AKEL – Ungdomsförbund till Cyperns största parti, EDON.
JURNG – Ungdomsförbund till den reformerade guerillarörelsen URNG i Guatemala
JFMLN – Ungdomsförbund till den före detta guerillarörelsen FMLN i El Salvador som idag är landets största parti
MST – De jordlösas rörelse i Brasielien. En av världens största sociala rörelser.
JUCO – De colombianska ungkommunisterna
KNE – De grekiska ungkommunisterna
SU – Sosialistisk Ungdom från Norge, ungdomsförbund till Sosialistik Venstre.
SFU – Socialistisk Folkepartis Ungdomsförbund från Danmark
ROOD – Holländska socialistpartiets ungdomsförbund
JCP – De portugisika ungkommunisterna
Vanu – Ung Vänster i Finland

Program för det internationella seminariet:

Onsdagen den 28 maj, Brygghuset i Stockholm

13:00-14:15 Introduktion och presentation av Ung Vänster

14:30-16:00 Att arbeta inom EU – våra strategier.
Deltagare: America Vera-Zavala från Ung Vänster samt representanter från Finland och Holland.

16:45-18:00 Den revolutionära vänstern och hur vi organiserar oss
Deltagare: Ola Nilsson från Ung Vänster samt representanter från Guatemala och Cypern.

Torsdagen den 29 maj, Ekonomikum i Uppsala

12:00-13:15 Motstånd, sociala rörelser och politisk kamp i Latinamerika
Deltagare: Representanter från Venezuela, Brasilien, Colombia och El Salvador. Diskussionen modereras av Rossana Dinamarca, riksdagsledamot, vänsterpartiet.

14:45-16:00 Vad bör göras? Hur vi utvecklar den unga vänsterns kamp.
Deltagare: Ung Vänsters vice ordförande Hans Linde samt representanter från Norge, Nepal och Grekland.

16:15-17:30 Vänstern och rörelsen för global rättvisa.
Deltagare: Representanter från Indien, Brasilien och eventuellt Italien. America-Vera Zavala modererar.