Hem / Pressmeddelanden / Israel förstör fredssträvanden

Israel förstör fredssträvanden

22 mars, 2004

Ung Vänsters förbundsordförande, Ali Esbati kommenterar det israeliska angrepp som dödade Hamas andlige ledare Shejkh Yassin.

– Utomrättsliga avrättningar av det slag som Israel öppet och stolt genomfört strider mot alla tänkbara internationella konventioner. ändå måste det betonas att detta inte är en extrem engångshändelse, utan systematisk israelisk politik. Israel bekräftar nu än en gång sin position som en av terrorns supermakter.

– Medvetet och kalkylerat har den israeliska regimen än en gång aktivt förstört varje möjlighet till fred. Israels premiärminister, krigsförbrytaren Ariel Sharon, har enligt uppgifter i israelisk radio personligen lett den utomrättsliga avrättningen av Shejkh Yassin. Var och en som har den mest rudimentära förståelse av den politiska situationen i Palestina, förstår att mordet på Yassin är ett tydligt ställningstagande mot varje form av fredssträvan.

– De enorma palestinska sorg- och vredesyttringarna är självklara. Angreppet riktar sig inte mot Hamas som politisk rörelse, utan mot hela det palestinska folket. Därför deltar samtliga palestinska politiska grupperingar i protesterna. Vi delar det palestinska folkets upprördhet.

Esbati menar att Israels agerande lika mycket är ett sätt att stävja den egna fredsopinionen.

– Den israeliska regimen är pressad i ett läge då ockupationen blir allt mer ohållbar även gentemot den israeliska opinionen. Genom sin extrema aggressionspolitik stänger man medvetet dörren för de krafter som arbetar för fred på bägge sidor. Det är denna politik som moderaternas Fredrik Reinfeldt kallar ”konsekvent hård politik” från Israels sida. Det är frågan om konsekvent krigshets.

– återigen bekräftas den enkla grundsanningen i konflikten: ingen fred är möjlig så länge Israels raspolitik och rättsvidriga ockupation fortgår. Det är varje fredsälskande människas ansvar att ta ställning för palestiniernas självklara rätt till frihet och självbestämmande. Det palestinska motståndet är allas vårt motstånd mot imperialism, terror och förtryck, avslutar Ali Esbati.