Hem / Uncategorized / Israel terroriserar palestinierna

Israel terroriserar palestinierna

18 augusti, 2002

Tänk dig ett land som gör något av följande:

1) Massarresteringar. Tungt beväpnade soldater rusar in i en by, understöda av pansar och helikoptrar. Man tar urskillningslöst ut samtliga män mellan 15 och 45 som tillhör en given folkgrupp på stadens torg, sätter ögonbindlar på dem, förnedrar dem och för dem till förhör, utan att några konkreta anklagelser finns. I operationen "råkar" 5-6 personer skjutas ihjäl.

2) Kollektiva bestraffningar. Om någon på en gata begår ett brott så kommer armén och spränger några hus på gatan och passar på att skjuta granater på några närstående byggnader. Detta gäller dock inte allmänt utan endast när husen tillhör en viss folkgrupp.

3) Angrepp mot sjukvårdspersonal. Armén angriper sjukhus. Soldater skjuter prick på sjukvårdare som gör sitt arbete. Man sätter i system att attackera tydligt utmärkta ambulanser med granater och brandbomber.

4) Utomrättsliga avrättningar. Armén ger sig själv rätten att utan genomförd rättegång avrätta och lönnmörda politiska aktivister som man ogillar. Efter kritik väljer man aktivt att fortsätta med förfarandet – dock med mer noggrant utarbetade riktlinjer!

5) Tortyr. Polis och militär använder sig av systematisk tortyr – såväl fysisk som psykisk – för att få fram bekännelser, ibland mer allmänt för att statuera exempel. Tortyren riktas dock enbart mot en viss folkgrupp. Landets domstolar ger sin välsignelse.

6) Systematiska trakasserier. På ett målmedvetet sätt slås civil och ekonomisk verksamhet sönder. Godtyckliga ingripanden och vägspärrar gör det omöjligt att bedriva handel och kommers eller att organisera annan civil verksamhet. Då och då sprängs byggnader där folkliga organisationer eller myndigheter har sina säten. Det enda sättet att slippa trakasserier är att bli en angivare åt underrättelsetjänsten.

Tänk dig nu ett land som gör samtliga ovanstående saker. I flera decennier. Vad skulle man kalla det landet? En rasistisk stat vore rimligt. En skurkstat likaså. Ett land som förtjänar pariastatus och världens avsky.

Detta land finns. Det är Israel. Men landet kallas istället ibland för "Mellanösterns enda demokrati". Det är ett hån, såväl mot demokratibegreppet som mot de miljoner palestinier som lever under en omänsklig och rasistiskt grundad ockupation. Det är lika galet som om någon skulle kalla apartheidtidens Sydafrika för södra Afrikas enda demokrati.

Israel har den senaste tiden ytterligare trappat upp sin aggressiva och orimliga politik. Hälften (!) av den palestinska myndighetens ambulanser är förstörda. Flyktingläger har ockuperats. Det finns dokumenterade fall, där israeliska soldater torterat palestinska pojkar till döds, plågat dem efter att de blivit skadeskjutna.

ändå fortsätter västvärldens regeringar att reagera på sin höjd i en hövligt diplomatisk ton. är det möjligt att tänka sig en sådan icke-reaktion om de mördade och torterade inte var araber, utan amerikaner, tyskar – eller vita farmare. Vad är detta om inte rasism?

I den mediala rapporteringen heter det ofta att Israel "slår tillbaka" eller "hämnas" när man till exempel angriper en flyktingförläggning med F16-plan. Det är en beskrivning som är i grunden absurd. Och den som inte begriper, att denna fullkomligt ojämlika kamp föder desperation har inget förstått av konflikten eller hur människor fungerar – hur motstånd föds.

Eller tror man att det är en slags palestinsk kulturell sedvänja att spränga sig till döds eller låta sig skjutas i smutsiga gränder i unga år? Vilken människosyn skymtar bakom ett sådant synsätt?

Människor som inte har något att förlora – som med rätta känner att de ändå när som helst kan dödas – agerar annorlunda än folk som har kontroll över sina egna liv. Och människor som lever i förnedring gör det de kan för att resa sig – det är det som gör dem till människor.

Israel ockuperar Palestina. Palestinierna har rätt att bekämpa ockupationen. Om vi inte tillerkänner palestinierna den rätten, då har vi sagt att ockupation och terror mot civilbefolkningen är okej, så länge den riktas mot araber.

Detta är vad Sveriges regering idag gör. Därmed gör sig regeringen medskyldig till ett oerhört brott. Israel är en stat som med en högteknologisk krigsmakt bedriver ett slags lågintensivt folkmord. Dess ledare är en krigsförbrytare som redan 1982 gav order om ett blodbad på palestinier ett flyktingläger och nu begår liknande handlingar. Göran Persson talar ändå om att "parterna" måste ta sitt ansvar.

Mellanösternkonflikten är på många sätt komplex. Men i det komplexa finns det en mycket enkel sak som man måste ta ställning för: Det kan aldrig bli fred så länge Israels folkrättsvidriga ockupation fortsätter. När våra makthavare duckar för uppenbara övergrepp måste vi agera själva. Det krävs en egen kritisk granskning av nyhetsflödet. Och det behövs en opinion underifrån för att isolera Israel. Ett första steg är en bojkott av alla israeliska varor.

Folkliga protester stjälpte till slut rasiststaten Sydafrika. Samma sak kan och måste hända med dagens israeliska terrorregim. Bidra till det!

Kamratliga hälsningar

Ali Esbati
förbundsordförande Ung Vänster