Hem / Nyheter / Kapa flyget!

Kapa flyget!

27 maj, 2009

Mänskligheten står inför en katastrof av globala proportioner. Den rika världens överkonsumtion av olja och bensin leder till stigande havsnivåer, extrem torka, smältande polarisar, resurskonflikter och flyktingkatastrofer. Fossila bränslen är inte och kan aldrig bli en del av en hållbar utveckling.  

En stor del av koldioxidutsläppen kommer från trafiken och transporterna där en av de största klimatbovarna är flyget. Det är orimligt att det många gånger är billigare att ta flyget istället för tåget när man reser korta sträckor inrikes. Många flygsträckor skulle kunna ersättas med snabbtåg, en utbyggd järnväg och kraftigt sänkta biljettpriser hos SJ.

Tillsammans med flyget står lastbilar och privatbilism för hela 45 procent av koldioxidutsläppen i Sverige. En stor del av transportsektorns föroreningar går att minska redan idag genom relativt enkla åtgärder. En sådan åtgärd kan vara att satsa på bland annat kollektivtrafik. Det bästa sättet att få fler människor att ta bussen till jobbet eller skolan är att göra den gratis. Ung Vänster kräver att nolltaxa för kollektivtrafik införs i hela landet. Faktum är att de flesta skulle tjäna på att den gemensamma trafiken finansierades via skatten istället för genom avgifter.

Högerregeringen saknar lösningar på miljöproblemen. Istället för en ny järnväg så byggs nya motorvägar. Istället för att satsa på kollektivtrafik så togs flygskatten bort. Vinstintresset går före vår rätt till hållbar utveckling. De klimatåtgärder som idag akut behövs för att lösa klimatkrisen kan inte vänta. Vi behöver radikala lösningar nu. Ung Vänster kräver en avgiftsfri kollektivtrafik och att allt inrikesflyg söder om Sundsvall stoppas omedelbart. Slopa avgifterna, kapa flyget!

 

Uttalande antaget av Ung Vänsters riksting 090524

 

För mer information, kontakta
Elisabeth Biström, informationsansvarig för Ung Vänster
[email protected], 070-203 82 04

Ida Gabrielsson, förbundsordförande för Ung Vänster
[email protected], 0738-24 12 13