Hem / Nyheter / Kongressen skjuts fram

Kongressen skjuts fram

23 mars, 2020

Förbundsstyrelsen har följt utvecklingen av coronapandemin och höll i söndags, 22/03-2020, ett extra-insatt förbundsstyrelsemöte och beslutade följande:


· Norra ombudsträffen ställs för tillfället in
· Östra ombudsträffen ställs för tillfället in
· Bergslagens ombudsträff ställs för tillfället in
· Kongressen skjuts fram för att istället hållas 6-9 august
i

Bakgrund till beslutet

Förbundsstyrelsen har tagit dessa beslut efter en samlad bedömning av de möjliga hinder som står inför kongressen och dess påverkan på vårt förbund och våra medlemmar. Att skjuta fram kongressen är en del av smittskyddsarbetet, både för att skydda våra medlemmar, deras anhöriga och ta ansvar i solidaritet med utsatta grupper i samhället som helhet. Dels är den interndemokratiska processen gällande kongressen av stor vikt för förbundsstyrelsen då förbundets högsta beslutande organ inte på ett riktigt sätt kan representera förbundets vilja när medlemmar inte kommer kunna närvara med anledning av sjukdom eller oro för smittorisken.

Utöver dessa anledningar har det även uppkommit rent praktiska anledningar som utgör hinder för kongressens planerade verkställande i det att kongresslokalen blivit stängd till följd av myndigheternas uppmaningar och resor blir alltjämt mer svårbokade för våra kongressombud.

Kongressens beslutsordning

Debatten inför kongressen kommer fortsätta att föras via våra interna debattsidor, Rak Vänster på www.ungvaster.se/rvdebatt, fram tills kongressen. Kongressens nya datum kommer kallas till i enlighet med stadgan för att kalla till extra-kongress men fortsatt vara ordinarie kongress.

Mer information angående ombudsträffar, praktiska omständigheter, hur kongressens handlingar ska hanteras och eventuella fyllnadsval av ombud kommer meddelas från förbundet vid senare tillfälle.

Förbundsstyrelsens arbete

Förbundsstyrelsen kommer fortsätt följa utvecklingen av situationen och kommer föra diskussionen vidare på nästkommande förbundsstyrelsemöte den 18-19 april varefter mer information kommer meddelas förbundet.

Förbundsstyrelsen sitter fortsatt kvar som förbundets politiska och organisatoriska ledning fram till och med att kongressen genomförs och fortsätter sitt arbete. Likaså stannar inte arbetet i våra klubbar och distrikt utan kampen fortsätter som vanligt om än under andra former.

Kamratligen,

Olof Persson
Förbundssekreterare
Ung Vänster