Hem / Pressmeddelanden / Kunskapsskola – bara för de rika

Kunskapsskola – bara för de rika

15 oktober, 2006

Borgaralliansen profilerade sig under valrörelsen som den nya kunskapsskolans försvarare som skulle ställa krav på ordning, plugg och disciplin. Ändå drog de med omedelbar verkan tillbaka den gymnasiereform som skulle ge alla gymnasieelever grundläggande behörighet till högskolan. Nu ska det bli betydligt svårare att komma in på universitet. Konsekvensen blir en ännu mer segregerad utbildning.

Borgarnas intentioner är solklara. Att på ett tidigt stadium sortera ut vilka som är lämpade att studera vidare och öka segregationen ytterligare. Inte minst genom planerna på att lägga ned komvux cementeras denna ökade uppdelning. Man vill återigen göra studier på högskola och universitet till ett exklusivt privilegium för överklassens barn. Kunskapsskolan ska uppenbarligen inte omfatta alla. Genom att göra det svårare för arbetarungdomar att bli en utbilda sig ska de ideligen bli påminda om varifrån de kommer och vad deras plats i samhället är.

Redan idag ser vi hur elever med studievana hemifrån har ett stort försprång framför de jämnåriga som saknar den bakgrunden. Elever med föräldrar som inte har studiebakgrund väljer i mycket högre utsträckning praktiska program, medan elever som har föräldrar med akademisk bakgrund väljer att gå studieförberedande. Det är fullständigt orimligt att för att man valt en viss inriktning på gymnasiet när man är 15 år ska förhindras från att studera vidare om man ändrar sig.

Skolan är samhällets möjlighet att erbjuda så många människor som möjligt en stabil grund. Därför bör man istället för sänkta ambitionsnivåer ställa högre krav på en kvalitativ skola med tillräckliga resurser som kan förmedla kunskap till skolans alla elever. Vi vill att alla elever ska ha tillgång till högre studier och ge möjlighet att läsa vidare utan att för den skull sätta hinder i vägen för den som vill gå ut i arbetslivet efter studenten. Det är verklig valfrihet.

 

Antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 061014-15

 

För mer information, kontakta:
Jonas Lindberg, vice ordförande: 070-400 34 13,
Anna Herdy, informationssekreterare: 073-593 33 86