Hem / Artiklar / Lyssna på tjejerna, Baylan!

Lyssna på tjejerna, Baylan!

6 mars, 2006

I dagarna lanseras en nationell kampanj under parollen Slå tillbaka, och idag lyfte Lars Ohly frågan om feministiskt självförsvar till debatt i riksdagen.

Vänsterpartiets och Ung Vänsters krav är att alla högstadie- och gymnasieskolor ska se till att de tjejer som vill får möjlighet att träna feministiskt självförsvar. Det är ett konkret och effektiv sätt att ta fasta på unga tjejers egna berättelser om vardagsrädsla, begränsat livsutrymme, inskränkt frihet.

Skolminister Baylans svar var minst sagt intetsägande och dessutom präglat av en kompakt ovilja att tala om tjejers specifika utsatthet och intressen. Istället poängterade han gång på gång att all mobbing är dålig och att alla, oavsett kön ska ha lika möjligheter. Det är förstås sant, men han osynliggör både maktdimensionen i skolmiljön och det faktum att det finns könsspecifika mönster i hur tjejer och killar mår i skolan.

Baylan säger å ena sidan att det är fritt fram för de skolor som vill att arrangera självförsvar, men samtidigt uttrycker han tydlig skepsis till metoden. Han tycker inte att man ska jobba med särskilda satsningar gentemot tjejer, utan istället ta ett "helhetsgrepp på både flickors och pojkars problem". Det handlar om att stärka tjejers och killars självförtroende och rätt att inte behöva vara rädd, samtidigt!

Frågan är hur detta skulle gå till. Det är ju killarna som tjejerna är rädda för! Hur skulle vi då kunna tala om vår rädsla med dem? I en könsblandad grupp och utan könsmaktsperspektiv blir möjligheterna att bryta könsmaktsordningen minimala.

Dessutom förhindras tjejer att utbyta erfarenheter med varandra och ta stöd i varandras berättelser.
Möjligen kan man kalla självförsvarsgruppen en tillflyktsort, men tillflyktsorter av det slaget är nödvändiga för att tjejer ska kunna lära sig styrkan i att hålla ihop. Tjejers gemenskap är feministiskt sprängmedel – det får kraftfulla konsekvenser också på omgivningen.

Intresset för feministsiskt självförsvar är enormt. Senast nu i januari svarade 77% av tjejerna JA på Ungt Vals fråga om tjejer ska få lära sig självförsvar i skolan. Endast 6% av tjejerna och 29% av killarna var negativa.

Det finns ju de som tror att feministsikt självförsvar går ut på att lära tjejer att slå folk på käften. Men det är egentligen inte det viktiga. Det viktiga är att tjejer får möjlighet att reflektera över, skapa sig handlingsberedskap för att parera, det förtryck som vi utsätt för på grund av att vi råkar vara tjejer. Det är ett självförsvar som ska ge det självförtroende som gör att man vågar ta sig större friheter, större utrymme, än vi tilldelats i ett samhälle format av könsmaktsordningen.

Feministiskt självförsvar är utformat av kvinnor och utvecklas ständigt av kvinnor. Vi delar erfarenheter, utarbetar nya strategier. Det handlar om att kvinnor och flickor tillsammans vänder rädslan till styrka och handlingskraft. Feministiskt självförsvar är en av flera viktiga nycklar för att vi ska kunna formera ett motstånd mot våldet och rädslan.

Skolministern kommer uppenbarligen inte att driva på. Därför är det viktigt att vi andra gör det, och skapar ett tryck underifrån som han inte kan blunda för. Internationella kvinnodagen är en bra dag att börja.

Ida Gabrielsson
Ordförande, Ung Vänster