Hem / Pressmeddelanden / Mäns våld är inte enbart en sommarplåga

Mäns våld är inte enbart en sommarplåga

10 juni, 2007

Under de senaste veckorna har media beskrivit våldtäkter och övergrepp mot kvinnor som företeelser som kommer med sommaren. Vi får läsa om "våldtäktsvågen" som sveper fram, om vilka platser som kvinnor bör undvika och hur vi ska bete oss för att inte hamna i en utsatt situation. På det sättet underblåser media ständigt tjejers rädsla.

Man målar upp en ensidig och stereotyp bild av våldtäkter och våldtäktsmän. De beskrivs som alkoholiserade, psykiskt sjuka eller invandrare. Men vi vet att våldtäkter, övergrepp och kränkningar inte enbart är sommarplågor utan att det är något som är en del av tjejers vardag. Tjejer tvingas hela tiden förhålla sig till risken att bli utsatt för övergrepp. Mäns våld mot kvinnor är ett strukturellt problem som kräver ett samhälleligt ansvar. Det faktum att den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet och att den vanligaste förövaren är en närstående man framhålls sällan i debatten.

Istället för att underblåsa tjejers rädsla och ytterliggare begränsa vårt livsutrymme krävs politisk handling. Den borgerliga regeringens totala avsaknad av feministisk politik är tydlig när det handlar om mäns våld mot kvinnor. När integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni pratar om hederskulturer och invandrare som problemet reduceras våldet till att handla om sådant som kultur och integration. Med en rasistisk retorik omöjliggörs en feministisk förståelse av mäns våld mot kvinnor.

Ung Vänster kräver att tjejers upplevelser tas på allvar. Det behövs inte mer skuldbeläggande utan kraftiga förändringar. Ökat stöd till kvinno- och tjejjourer, att stadsplaneringen ses över ur ett könsmaktsperspektiv och feministiskt självförsvar i skolan. Saker som på allvar skulle kunna förändra tjejers verklighet.

Ung Vänsters förbundsstyrelse 070609-10

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, ordförande 0738-241213