Hem / Uncategorized / Med anledning av Gudrun Schymans avgång

Med anledning av Gudrun Schymans avgång

25 januari, 2003

Jag har inte haft någon anledning att misstro Gudrun Schymans förklaring till de stora och allvarliga fel som hon begått i samband med sin deklaration. Det är viktigt, men det är just en förklaring, ingen ursäkt alls. Ingen – allra minst Gudrun själv – har sagt att det är ”okej” att göra den här typen av avdrag i deklarationen.

Många är med rätta arga och besvikna. Känslan av att ”politiker” är en samling människor som har mer gemensamt med varandra än med dem de representerar är på goda grunder växande i samhället. Självklart skadas vänsterpartiets förtroende av en sådan händelse.

Bara Gudrun Schyman själv kunde fatta det beslut som hon nu fattat. Gudrun klargjorde tidigt att hon inte kunde sitta kvar som ordförande utan ett hundraporcentigt stöd i hela partiet. Hon har lyssnat på vad människor i partiet sagt och vilken bedömning de gör. Utifrån det som sagts har hon inte sett det som möjligt att fortsätta som ordförande för vänsterpartiet.Gudrun är den som i det läget bäst kan bedöma situationen i partiet och sina möjligheter att med kraft agera som partiordförande. Det har varit en öppen diskussion med olika tankar som brutits mot varandra, men i det här läget finns det ingen anledning för mig eller någon annan att dra någon annan slutsats.

Vi vill inte att politiska företrädare – eller ”näringslivets” elit för den delen – ska kunna leva ett liv där tiotusentals kronor kan spenderas hur som helst utan att man riktigt har koll. Vi har till exempel företrädare med bakgrund i ungdomsförbundet som väljer att skänka bort allt över en genomsnittlig LO-lön till Ung Vänster. Inte för att det är ”fult” att ha pengar, utan för att det är viktigt att kunna leva under någorlunda vanliga villkor om man inte vill tappa koncepten. Och framför allt: Vårt politiska arbete handlar om tusentals människor som strider där de finns. Vi visar det genom ett politiskt budskap och ett konkret arbete som ställer sig på vanligt folks sida, som aktiverar och engagerar många människor med väldigt olika bakgrund.

Ung Vänster och vänsterpartiet är självständiga organisationer. Men Gudrun Schymans förtida avgång innebär en förlust för hela vår rörelse. Därför kommer vi också att arbeta ännu hårdare tillsammans med partiet för att partiets förtroende ska återuppbyggas. Vi har viktiga uppgifter framför oss nu. Det finns ett krig att stoppa och en EMU-folkomröstning att vinna.

Ali Esbati
Ordförande, Ung Vänster