Hem / Blogg / Mer om Forum för Levande Historia

Mer om Forum för Levande Historia

9 april, 2008

Åsa Linderborg skrev igår om de barocka reaktionerna på det historieupprop som hon och 370 andra forskare har undertecknat, i protest mot Forum för Levande Historia. Jag skrev om uppropet tidigare. Linderborg bemöter nu reaktionerna, som har handlat om att misstänkliggöra uppropet för att vilja sopa kommunistiska regimers brott under mattan. Kritikernas trumfkort har varit att hävda att de som undertecknat uppropet inte opponerade sig mot Forum för Levande Historia då dess uppdrag var upplysning om förintelsen. Som Linderborg påpekar, stämmer inte detta. Tvärtom har det från olika håll, från de forskare Linderborg skriver om såväl som från Ung Vänster, sedan länge funnits en kritik mot den statliga historieskrivning som myndigheten är konstruerad för att bedriva. Läs till exempel det här uttalandet daterat 2003.

Läs Linderborgs artikel “Hotad frihet“.