Hem / Artiklar / Moderaterna saknar politik för att bygga bort bostadsbristen

Moderaterna saknar politik för att bygga bort bostadsbristen

15 september, 2010

Den senaste månaden har det börjat gå rundgång i den bostadspolitiska debatten i Stockholm. Varje gång som de rödgröna gjort ett bostadspolitiskt utspel och lovat ett antal tusen student­lägenheter eller nya bostäder i länet återkommer finansborgarrådet Sten Nordin (m) en vecka senare med ett löfte om att de minsann ska bygga några tusen till. Men när 216 000 unga saknar egen bostad räcker det inte med att bara sitta och bjuda över oppositionen. För att alla de unga som idag flyttar runt mellan andra- och tredjehandslägenheter ska få chansen att för första gången få se sitt namn på ett förstahandskontrakt krävs det en bostadspolitik som går ut på att bygga bostäder som unga och studenter har möjlighet att efterfråga. En sådan politik saknar Moderaterna.

För oss unga som hankar oss fram på alltför låga studiemedel, går på timvikariat eller inte har föräldrar som kan gå i borgen är det inte ett alternativ att lägga bud på en bostadsrätt eller hyra en nybyggd lägenhet som kostar lika mycket som vi får i CSN. För att möta behovet hos unga bostadssökande måste därför en stor del av nyproduktionen ställas om – det behöver helt byggas hyresrätter och studentbostäder med låga hyror. Men under den här mandatperioden har den borgerliga regeringen fört en politik i rakt motsatt riktning – man har gjort det både dyrare att bygga och att bo i hyresrätter. Regeringen har till exempel avskaffat av ränte- och investeringsbidragen till hyresrätter och genom förändringarna av fastighetsskatten sett till att hyresrätten numera är dubbelbeskattad. Med dagens skatteregler är att en nybyggd hyresrätt är 2000 kronor dyrare per månad än en nybyggd bostadsrätt eller villa. Inte speciellt smart när det råder bostadsbrist i varannan svensk kommun.

Moderaterna i Stockholms stad framhäver gärna att de byggt 6500 hyresrätter under de sen­aste fyra åren. Problemet är bara att de under samma period har sett till att 22 000 hyres­rätter har ombildats till bostadsrätter, vilket innebär att antalet hyresrätter minskat drastiskt i Stockholm. Men de nyproducerade hyresrätterna i Stockholm är inte bara färre än de ombildade – de har också betydligt högre hyror. Hyresgästföreningen har till exempel jämfört hyresnivåerna i de hyres­fastigheter som har ombildats hos Svenska bostäder med hyresnivåerna i de hyresrätter som de kommunala bostadsbolagen byggt under mandatperioden. Den genomsnittliga hyran för en etta på 30 kvm som ombildats var cirka 3 500 kronor i månaden. Nybyggda ettor har en 40 procent högre hyresnivå, det vill säga ungefär 5 000 kronor i månaden. Det säger sig självt att det inte är en hyra som de flesta unga kan betala.

Bostadsbristen bland unga måste mötas med ett ökat byggande – men de nya bostäderna måste vara anpassade efter ungas plånböcker och behov. Genom ett nytt statligt investerings­stöd till hyresrätter med låga hyror kan man stimulera byggandet av bostäder för unga, och genom de rödgrönas förslag om en ny fastighetsskatt kan hyran i nästan hälften av landets 2,3 miljoner hyresrätter sänkas med 500 kronor. Skulle Stockholms stad dessutom uppdra åt de allmännyttiga bostadsbolagen att bygga hyresrätter med låga hyror och sänka de parkeringstal som idag kräver att det ska byggas en parkeringsplats per nybyggd lägenhet, så skulle hyrorna i nybyggnationen pressas ytterligare.

Men med de senaste fyra årens borgerliga bostadspolitik kan Sten Nordin bjuda över bäst han vill. Det imponerar ändå inte.

 

Clara Lindblom, Ung Vänsters förbundsstyrelse

 

Artikeln tidigare publicerad på newsmill.se den 16/9 2010