Hem / Pressmeddelanden / (mp) + Borgaralliansen = Sämre skola

(mp) + Borgaralliansen = Sämre skola

9 februari, 2006

Miljöpartiet går samman med borgaralliansen och lägger förslag på en ny skollag för friskolorna. De menar att friskolor är trängda av friskolefientliga kommuner och bristande regelverk och påstår att de genom sitt gemensamma agerande ”vill rida spärr mot friskolemotstånd och försämringar av friskolornas förutsättningar”.

Det som borgaralliansen, och miljöpartiet, kallar för friskolemotstånd handlar i grunden om att kommunerna fått uppleva de faktiska konsekvenserna av friskolereformen. Det är inte speciellt konstigt att kommuner motsätter sig etablering av friskolor när det är de som ser de faktiska konsekvenserna. De minskade resurserna till den kommunala skolan är ett faktum. Segrationen har ökat efter genomförandet och den demokratiska kontrollen över utbildningen har begränsats.

Förslaget innebär bland annat att gymnasiefriskolor ska tillåtas att erbjuda individuellt program (IV). Det ska inte finnas något egenvärde av att ha kvar elever på det individuella programmet. Därför är det helt absurt att privatskolorna nu ska få erbjuda detta program. Målet med IV ska vara att så mycket resurser som möjligt sätts till eleven så att eleven blir behörig till ett nationellt program. Alltså, i snabbast möjliga takt, aveckla elevens behov av ett individuellt program. Just därför är det viktigt med demokratiskt inflytande där. Vad konsekvenserna av att konkurrensutsätta en sån verksamhet blir, säger sig självt. Det ska inte finnas ett privat intresse av att hålla elever utanför möjlighet till ubildning.

Individuella programmet, och alla andra program, behöver ett tydligt demokratiskt inflytande där man följer upp och utvärderar kvaliteten. överskottet av skolans budget ska gå till utveckling av skolan, och inte stoppas i skolägares plånbok.

Lagförslaget, som nu ska lämnas till lagrådet, tar ingen hänsyn till varje elevs rätt till en bra och likvärdig utbildning, tvärtom kommer avregleringarna leda till ytterligare uppdelning mellan elever och en ökad dränering av den kommunala skolans resurser.

Ung Vänsters Verkställande Utskott 060209

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, [email protected]