Hem / Nyheter / Nej till krig – Nato ut ur Libyen

Nej till krig – Nato ut ur Libyen

7 juni, 2011

Under våren inleddes ett folkligt uppror mot diktaturen i Libyen. Diktaturen svarade med brutal repression och satte in stridsflyg mot sin egen civilbefolkning. FN:s säkerhetsråd valde att anta resolution 1973 som uppmanade medlemsländerna att upprätta en flygförbudszon över Libyen för att förhindra ett nära förestående folkmord.

Ung Vänster ser militära insatser som en sista utväg för att skydda civila liv, även om vi vet att FN-resolutioner ibland används som ursäkt för att gynna västvärldens intressen Vårt stöd till FN-resolutionen och dess intentioner – upprättandet av en flygförbudszon, vapenembargo och en vapenvila utan inskränkningar av Libyens territoriella integritet eller ockupation av landet – har baserats på nödvändigheten att förhindra mord på landets civilbefolkning.

Sedan antagandet av FN-resolution 1973 har vi sett en utveckling som gått åt fel håll. Vi ser också hur FN-resolutionen steg för steg övergivits av militäralliansen NATO som leder de militära operationerna i Libyen. Istället för att upprätta ett vapenembargo och en vapenvila har NATO:s medlemsländer levererat vapenmateriel till den inhemska oppositionen.

Ung Vänster ser risken för en utveckling där folkrätten som utgjort grunden för FN-resolutionen åsidosätts till förmån för utländska makters strävan efter kontroll över Libyens framtida utveckling. Den nuvarande utvecklingen med ett eskalerande inbördeskrig riskerar att försvåra den folkliga demokratikamp som inletts i Libyen och resten av Mellanöstern och Nordafrika. Samtidigt ser vi en negativ våldspiral där långt fler civila riskerar att drabbas av diktaturens våldsapparat, av oppositionen och av utländsk militär.

Ung Vänster kräver att den NATO-ledda militära insatsen och Sveriges deltagande i densamma avslutas, då NATO inte har för avsikt att understödja humanitära insatser i Libyen och bidra till fred och demokrati. Den internationella solidariteten är en grundpelare i Ung Vänsters arbete. Därför menar vi att Sverige kan spela en långt viktigare roll i Libyen genom att bidra med humanitärt bistånd istället för stridsflygplan och stridsbåtar. Freden i Libyen säkras genom en omedelbar vapenvila, upprättandet av ett vapenembargo mot både den libyska regimen och oppositionen samt fokus på omfattande humanitära insatser.

Antaget av Ung Vänsters 45:e Kongress, Sandviken 6 juni 2011

För mer information:
Miro Anter, pressekreterare: 070-217 98 03 eller [email protected]