Hem / Pressmeddelanden / Nej till ockupationen – för ett fritt Irak!

Nej till ockupationen – för ett fritt Irak!

23 oktober, 2005

Allt sedan den folkrättsvidriga ockupationen av Irak inleddes i mars 2003, har kolonisatörerna strävat efter att legitimera och normalisera sin närvaro. Den 16:e oktober var det dags för ytterligare en akt i det skendemokratiska skådespelet. En folkomröstning kring en konstitution som många irakier inte har haft möjlighet att läsa eller rösta om: på platser där motståndet varit starkt saknades vallokaler.

Ockupationskonstitutionen har liksom parlamentsvalen i våras tillkommit för att ge ockupationen en demokratisk fernissa. I realiteten gör den dock inte ockupationen mer demokratisk eller legitim. Bara än mer genomfalsk.

Oavsett innehåll hade det varit en illegitim konstitution – en ockupationsmakt har aldrig rätt att skriva om grundlagen på ett ockuperat område. Men innehållet i sig visar sig också tydligt de amerikanska ambitionerna: Konstitutionen är skriven av ockupationsmakten för att splittra Irak i religiösa intressen och geografiska enklaver. Konstitutionen flyttar tillbaka kvinnors rättigheter. Syftet är att för lång tid framåt slunga Irak bakåt i tiden, att passivisera det irakiska folket för att stärka den amerikanska kontrollen över Mellanöstern.

Kriget mot Irak har övergått i en bestående och djupgående ockupation. Vad utrikesminister Laila Freivalds än påstår har hon gjort Sverige till en part i konflikten. Idag utbildar Sverige irakiska poliser, vi säljer vapen till länder som deltar i ockupationen och vi har en ambassadör i Bagdad.

USA har 160 000 soldater stationerade i Irak. Kriget och ockupationen har slagit infrastrukturen i spillror. Redan för ett år sedan rapporterade amerikanska forskare vid Columbia- och Johns Hopkins-universiteten i USA att 100 000 civila dödats i Irakkriget, främst i flygattacker. Tusentals irakier sitter i fängelser utan rättegång eller annat än svepande anklagelser. Vittnesmål om förhållandena i fängelserna visar hur frihetens sanna ansikte ser ut: tortyr och fullständigt åsidosättande av mänskliga rättigheter. Saddams tortyranstalter har inte bara övertagits utan även byggts ut av amerikanerna.

De enda som i realiteten har fått frihet i det ockuperade Irak är de globala storföretag som gått på shoppingrunda i de statstillgångar som ockupationsmakten skänkt bort. USA har gjort Irak till en nyliberal experimentverkstad med bland annat platt skatt och unikt långtgående avregleringar.

På samma gång som det koloniala förtrycket förstärks i Irak fortsätter svenska medier att kategoriskt beskriva motståndet som ”terrorism”. Det märks i det svenska etablissemangets språkbruk att nykolonialismen är på frammarsch.

Under ockupation är motstånd mot ockupationsmakten enligt folkrätten legitimt. Liksom folken i Norge och Danmark hade rätt att göra motstånd mot den nazistiska ockupationen under andra världskriget, har folket i Irak rätt till sin motståndskamp. Det motstånd som riktar sig mot ockupationstrupperna och ockupationens allierade har vårt stöd.

• Ung Vänster kräver att Sverige drar tillbaka sitt ekonomiska bistånd, avbryter allt samarbete med interrimsregeringen och kallar hem sin diplomatiska representation i det ockuperade Irak.

• Ung Vänster stödjer det irakiska motståndet och hävdar varje ockuperat folks rätt till motstånd.

• Ingen fred är möjlig utan frihet. Ockupationen måste upphöra! Den koloniala alliansen ut ur Irak!

Ung Vänsters 43:e kongress
Lidköping 20-23 oktober 2005