Hem / Pressmeddelanden / Ny förbundsordförande på extra kongress

Ny förbundsordförande på extra kongress

10 april, 2004

I helgen, den 9-10 april, höll vänsterpartiets ungdomsförbund Ung Vänster extrainsatt kongress i Strömsund. Man antog ett organisatoriskt strategidokument och valde en ny förbundsledning. Bland annat valdes Tove Fraurud till ny ordförande. Tove ser sig som en stolt medlem av arbetarklassen. Hon är 23 år och kommer från Akalla, utanför Stockholm.

Kongressen valde att bifalla en text som ändrar förra förbundsstyrelsens skrivningar om fraktionsarbete. Vi har konstaterat att vi har olika åsikter om vad som har hänt, och enats om att lämna diskussionerna om verklighetsbilden bakom oss för att gå vidare i gemensamt arbete.

– Vi har också diskuterat de upplevelser som många tjejer vittnat om, med att de blivit illa behandlade och respektlöst bemötta just för att de varit tjejer. Vi har beslutat att förbundsstyrelsen ska anta ett internt feministiskt handlingsprogram under nästkommande period, och visat att detta inte accepteras i vårt feministiska förbund.

Man antog även ett längre drogpolitiskt uttalande som bekräftade ett starkt stöd för Systembolagets bevarande och en restriktiv alkoholpolitik. Kongressen uttalade även sitt stöd för ökade resurser till narkomanvården, och ökade insatser för att förhindra att ungdomar fastnar i missbruk

– Problemet med den svenska alkoholpolitiken de senaste åren, är att man inte fört någon alkoholpolitik alls. Man har gett efter på krav från alkoholindustrin om sänkta skatter och ökade öppettider och har därigenom bidragit till att öka alkoholkonsumtionen, och ökat antalet ungdomar som drabbas av alkoholism och alkoholskador.

Ett kortare uttalande riktades mot Moderata ungdomsförbundets nya kampanj och dess förmildrande syn på svartjobb och bristfälliga arbetsvillkor för sommarjobbare. Ung Vänster driver även i sommar en egen kampanj för ungdomars rättigheter på sommarjobben under rubriken ”Ta ingen skit!”

– Jag skulle vilja kalla MUF:s nya kampanj för ”Ta skit och håll käften”, sa Tove Fraurud i sitt avslutningstal till kongressen.

–––

Ung Vänsters nya förbundsstyrelse

Edvard Ankarudd, Storstockholm
Alex Bengtsson, Västernorrland
Tora Breitholtz, Storstockholm
Torun Carrfors, Värmland
Josefin Castillo, Storstockholm
Lisa Englund, Västerbotten
Tove Fraurud, Storstockholm (förbundsordförande)
Ida Gabrielsson, Gävleborg
Anna Herdy, Storstockholm
Rebecka Lernesjö, Skåne
Petter Magnusson, östergötland
Anna Morvall, östergötland
Ola Nilsson, Skåne
Clara Norberg-Averbo, Västerbotten
Joel Phalén, östergötland
Ida Regin, Jämtland
Hanin Shakrah, Storstockholm
Sara Svensson, Kronoberg
Björn öberg, Gävleborg

Suppleanter
Henrik Holmqvist, Göteborg-Bohuslän
Erik Berg, Blekinge
Jonas Lindberg, Storstockholm
Anton Larsson, Skåne

För mer information kontakta Tove Fraurud 070-799 16 51