Hem / Pressmeddelanden / Oacceptabelt steg mot yrkesförsvar

Oacceptabelt steg mot yrkesförsvar

9 mars, 2003

I ett uttalande öppnar försvarsminister Leni Björklund för att Sverige ska ha anställda soldater.

– Nu tas ännu ett mycket steg mot avskaffandet av den traditionella svenska säkerhetspolitiken, säger Ung Vänsters ordförande Ali Esbati i en kommentar.

– För att ett land ska försvaras är det ytterst en folklig vilja som krävs, och det i sin tur kräver att detta försvar är förankrat i hela folket. Man kan inte lägga ut uppgiften att försvara landet på entreprenad.

– Försvarsministerns förslag om att öppna för en yrkesarmé i Sverige strider helt mot de deklarationer som regeringen gör i valrörelser och riksdagsdebatter. Officiellt sägs en sak, men man tar hela tiden steg bort från synen på försvaret som en del av möjligheterna att bevara freden och Sveriges självbestämmande och demokrati. Istället blir den svenska militären något som lättare kan användas för och av snäva statsintressen, till och med mot det svenska folket. Det är djupt olyckligt och ett erbarmligt hyckleri

– Den utveckling som nu pågår är också en anpassning till Nato. Om man inte tar strid mot värnpliktens urholkning är det mycket lättare att få in Sverige i Nato. En yrkesarmé är betydligt lättare att skicka ut på nykoloniala äventyr under amerikansk ledning.

– Regeringens hyckleri blir ännu tydligare när Leni Björklund säger att ”det är för få kvinnor och för få invandrare i försvaret”. Detta kommer strax efter att försvarsministern ännu en gång avvisat förslaget om att göra värnplikten verkligt allmän genom att ta det självklara steget att avskaffa diskrimineringen av kvinnor.

– Vi vet med stor säkerhet att ett ytterligare urholkande av värnpliktssyster är ett utmärkt sätt att göra den sociala snedrekryteringen till försvarsmakten än värre. Det är oacceptabelt. Det är viktigt att ta strid för värnpliktssystemet och folkförsvarstanken, avslutar Ali Esbati.