Hem / Pressmeddelanden / Ordning och reda – aga på fredag

Ordning och reda – aga på fredag

25 mars, 2006

Högeralliansen presenterade för en tid sedan sin skolpolitik, som går ut på att elever ska kontrolleras och disciplineras och att utbildning ska omvandlas från en rättighet för alla till en möjlighet för företag att göra vinst.

Man pratar om betyg från årskurs sex, om hårdare tag mot elever som ”inte sköter sig” med hjälp av ökad möjlighet för lärare att använda sig av disciplinära åtgärder och om att göra det svårare att ta sig in på en gymnasieutbildning. Fler skolor ska privatiseras och det demokratiska inflytandet över skolan kommer att minska ytterligare.

Men det presenteras hela tiden nya förslag där Folkpartiet agerar spjutspets i borgarnas pennalistiska skolpolitik. Ett av förslagen som återlanseras är det om att införa ordningsbetyg där elevernas uppförande ska mätas och betygsättas. Det är uppenbart att detta står i motsättning till ökat inflytande och kritiskt tänkande.

Redan i dag är det tydligt att många inte vågar säga ifrån eller ifrågasätta lärarens undervisning, i rädsla för att detta ska påverka betygen. Ett införande av ordningsbetyg skulle leda till att ännu fler elever skulle hålla tyst. Högerns dröm tycks vara en återgång till 1800-talets skola.

Ung Vänster vill se en skola där elever för mer inflytande över sin vardag. Problemet i dag handlar inte om att elever har för lite krav på sig, snarare att de ska jobba i en miljö som efter år av nedskärningar är helt kaotisk.

Antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 060325

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, [email protected]