Hem / Blogg / På tal om den stora demokratin på andra sidan

På tal om den stora demokratin på andra sidan

6 november, 2008

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=UjaguXX3GfE&hl=sv&fs=1]

OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) har bevakat presidentvalet i USA. SVT är, så vitt jag vet, den enda nyhetskanalen som har uppmärksammat slutsatserna som OSSE publicerar på sin hemsida.

Förutom att konstatera att presidentvalet 2008 uppfyllde de fundamentala principerna för ett fritt och demokratiskt val, slår OSSE fast att det amerikanska valsystemet lider av stora brister. Förtroendet för valsystemet är lågt vilket förklarar varför det rekordhöga valdeltagandet endast hamnade på omkring 60%, alltså långt under valdeltagande i många länder i Europa. Valkampanjen har också varit kantad av rykten om valfusk. Väljare har hindrats från att registrera sig och registrerade väljare har vägrats tillträde till valbåsen.

Att fusk förekommit i tidigare presidentval är ett välkänt faktum. Journalisten Greg Palast påstår att det förekommit både 2000 och 2004 och det finns starka indikationer att det funnits ambitioner även under den senaste valkampanjen. Valfusket har också en rasdimension. U.S. Civil Rights Commission har visat att en afroamerikans röstsedel löper 900% högre risk att ogiltigförklaras än den vite väljarens röstsedel. Det kan tilläggas att svarta väljare i regel röstar demokratiskt. Go figure!

Andra bloggar: Svensson
I medier: DN