Hem / Artiklar / “EU kan aldrig demokratiseras”

“EU kan aldrig demokratiseras”

22 mars, 2006

EU:s historia har långt ifrån handlat om att skapa fred eller lösa ”övernationella problem” som det så vackert brukar heta. Inte heller EU:s framtid kommer att handla om något av detta.

EU:s riktning är tydlig
Att EU skulle vara ett fredsprojekt är endast ett verklighetsfrånvänt påstående som federalisterna använder för att drapera sin argumentation i en mer mysig form. Istället ser vi hur EU i rask takt är på väg mot en statsbildning. Riktningen med en gemensam president, nationalsång, valuta, militär är tydlig.

Massiv maktförskjutning
En massiv maktförskjutning har skett och fortsätter att ske från nationella parlament, som via folkliga protester, debatt och opinionsbildning är möjliga att påverka – till slutna rum i Bryssel där byråkrater kan andas lättare utan att bli störda av folklig mobilisering och krav på rättvisa.

EU idag är motsatsen till fredsbyggande och lösningar på de problem som väldigt många människor i Europa lever med, arbetslöshet, växande klyftor och nedskärningar. På många sätt är EU den direkta orsaken till stora nedskärningar i offentlig sektor, privatiseringar och vidgade klyftor. Vi ser hur allt mer makt och beslut flyttas in i en överstatlig konstruktion med stort demokratiska underskott där möjligheten för oss väljare att utkräva politiskt ansvar är näst intill obefintligt.

Omfattande folkliga protester
Resultatet i folkomröstningen om konstitutionen i Frankrike och i Holland har lett EU in i en svår kris. Det är uppenbart att makteliten i EU inte har någon förankring bland vanligt folk. Det är såklart ett problem i sig. Men samtidigt är det många som vänder sig mot den ekonomiska politik som ligger till grund för EU- projektet.

Detta visar sig genom omfattande folkliga protester mot den massarbetslöshet och nedskärningspolitik som sades vara nödvändig för att konvergera länderna till den gemensamma valutan. Flera undersökningar belägger att många idag ställer sig negativa till EU- projektet och bara några år efter införandet av Euron höjs nu röster för att lämna valutasamarbetet.

I bräschen för militär upprustning
Det är också tydligt hur EU rustar genom sin militarisering. Den ”fredsunion” som EU-anhängarna gärna talar om går istället i bräschen för militär upprustning och inskränkningar i demokratiska fri- och rättigheter. Visionen om att EU skulle vara en motmakt till USA blir också alltmer ihålig då flera av EU:s regeringschefer bockar och bugar för Vita Husets krigspolitik och aktivt driver på för att EU ska delta sida vid sida med amerikanska kolonisatörer i bland annat Irak.

Det krävs alltså djupgående förändringar i hela EU-systemet. Utgångspunkten bör vara att flytta tillbaka så mycket makt som möjligt till medlemsländerna och folken.

Avskaffa EU:s domstol
Det är absurt att de enda som har möjlighet att lägga förslag i EU är tjänstemän som inte är folkvalda. Maktförskjutningen från politiker till jurister måste upphöra. Högern har alltid varit positiv till att flytta mer makt från folkvalda församlingar till jurister.

Näst ser vi hur framtiden för Sveriges kollektivavtal och rätten att sätta oseriösa företag som betalar svältlöner i blockad ligger i händerna hos EU-domstolen. EU:s domstol är inte förenlig med grundläggande demokratiska principer och bör avskaffas.

Naturligt EU-motstånd
De svenska EU-anhängarnas desperata bortförklaringar, om att människors kritik mot EU beror på okunskap, tyder på ett genuint folkförakt. Genom påkostade kampanjer med EU-kommissionärer i spetsen ska EU-motståndet informeras bort.

För alla oss som sätter rättvisa, självbestämmande och demokrati i centrum är det också ett naturligt ställningstagande att därmed också vara EU-motståndare. EU kommer aldrig att kunna reformeras och demokratiseras eftersom det är konstruerat för ett helt annat syfte. Det är därför viktigt att ta ställning mot ett fortsatt bygge av Europas Förenta Stater.

Ida Gabrielsson
Förbundsordförande, Ung Vänster

Artikeln publicerad på http://www.europaportalen.se