Hem / Pressmeddelanden / Ung Vänster stödjer kravet om rätt till heltid!

Ung Vänster stödjer kravet om rätt till heltid!

23 mars, 2006

Förslaget som lagts fram av regeringen, om att lagstifta om rätten till heltid har mött hård kritik.

över 200 000 människor arbetar idag ofrivillig deltid. 75% av dessa är kvinnor. Deltidsanställningar är vanligast bland LO-kvinnorna, på andra plats kommer TCO-kvinnorna, på tredje plats SACO- kvinnorna och därefter LO – männen. Rätten till heltid är alltså en fråga om rättvisa, framför allt ur ett könsperspektiv.

Deltidsanställningarna har inom många branscher satts i system. Det leder till att dom som jobbar deltid får lägre inkomster och mindre makt över sina liv. Kravet på heltid innebär givetvis att en del verksamheter kommer att behöva en del omstruktureringar. Det har fått ett flertal arbetsgivarorganisationer att gå i taket och rasa mot förslaget om rätt till heltid. Argumenten mot heltid är gamla och tröttsamma. återigen får vi höra om att företag kommer att gå omkull, inte våga anställa eller tvingas flytta utomlands. Alla krav för just bättre anställningsförhållanden har alltid bemötts med en arsenal av dessa verklighetsfrånvända påståenden. Det arbetsgivarsidan med Svenskt Näringsliv i spetsen säger är att vi just inte ska göra någonting åt det faktum att över 200 000 människor, mot sin vilja, inte får jobba mer – när dom själva vill det. Deltidsarbetet är något som cementerar fast könsorättvisor genom hela livet. Ung Vänster vill därför att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. För att detta ska bli möjligt behövs en lagändring.

Antaget av Ung Vänsters Verkställande Utskott 060223

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, [email protected]