Hem / Blogg / Regeringens ungdomssatsning verkningslös

Regeringens ungdomssatsning verkningslös

7 juli, 2010

Hotell- och Restaurangfacket har tillsammans med Handelsanställdas förbund utvärderat regeringens sänkning av arbetsgivaravgiften för företag med unga anställda. Regeringen har presenterat det som sin stora satsning för att sänka ungdomsarbetslösheten, men det mesta tyder på att åtgärden varit verkningslös.

“Vi har utvärderat sänkningen av arbetsgivaravgiften och jämfört perioden mellan år 2006, innan sänkningen infördes, och 2009, då avgiften var lägre för alla under 26 år. Utvärderingen visar att andelen unga anställda sjunkit från 53,9 procent till 53,5 procent mellan åren 2006 och 2009. Trots den ekonomiska krisen har båda våra branscher blivit större och antalet anställda fler. Men trots detta har arbetsgivarna alltså inte sett ungas arbetskraft som mer eftertraktad än tidigare.

(…)

Slutsatserna från denna jämförelse stärker den skepsis och kritik som har framförts från myndigheter som Riksrevisionen, Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet, att generella sänkningar av avgifter är dyrt i förhållande till vad det ger – och att det inte heller är träffsäkert.

Företag inom våra branscher har genom den sänkta arbetsgivaravgiften subventionerats med 2 miljarder kronor bara under 2009. Vi hade hellre sett att dessa pengar hade använts till särskilda satsningar inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken för ungdomar.”

Kontentan är att arbetsgivaravgiftssänkningen varit dyr (enligt regeringen skulle 10 000 unga få jobb – det innebär att varje jobb kostat en miljon kronor), ineffektiv och framförallt fungerat som en skattesänkning för företag med många unga anställda.

Vad som behövs är istället en politik för full sysselsättning, med investeringar i bostäder och järnväg, bättre yrkesutbildningar för unga, aktivt stöd till unga arbetslösa och fler fasta anställningar. Läs mer här och här.