Hem / Pressmeddelanden / Säkerhetspolisen och bostadsbolagen kränker hyresgästerna

Säkerhetspolisen och bostadsbolagen kränker hyresgästerna

30 mars, 2007

Nyligen har det uppdagats att Säkerhetspolisen och kommunala bostadsbolag i Göteborg under en längre tid haft ett intimt samarbete i syfte att kartlägga hyresgäster och deras eventuella kopplingar till terrorism.

– Att kommunala bostadsbolag samarbetar med säkerhetspolisen för att angiva sina hyresgäster är oroväckande och påminner snarare om Sovjet eller andra länder där oppositionella jagas och förföljs än en rättsstat som Sverige, säger Thaher Pelaseyed ordförande för Ung Vänster Göteborg och Bohuslän.

Sedan 2004 har kommunala bostadsbolag i Göteborg haft regelbundna kontakter och ett intimt samarbete med Säkerhetspolisen i Väst. Samarbetet har ägt rum inom ramen för satsningen Ung och Trygg vars syfte är att bekämpa gängkriminalitet och skapa ett tryggare Göteborg. Dock har resurser riktats till förorten och kartläggning av hyresgästernas kopplingar till terrorism.

– Säkerhetspolisens arbetsmetoder och de kommunala bostadsbolagens samarbete med myndigheten strider mot rättssamhällets principer och är en grov kränkning av den personliga integriteten, säger Thaher Pelaseyed, ordförande för Ung Vänster Göteborg och Bohuslän.

– De kommunala bostadsbolagen har ett stort ansvar inför sina hyresgäster, inte minst ur ett trygghetperspektiv. Vi kräver att de kommunala bostadsbolagen och säkerhetspolisen lägger alla kort på bordet och att Göteborgs kommun tillsätter en utredningen för att klargöra bostadsbolagens roll i händelserna – för hyresgästernas och rättsäkerhetens skull, avslutar Thaher Pelaseyed.

För mer information, kontakta:
Thaher Pelaseyed på 0733-79 43 47