Hem / Artiklar / Ung Vänster anmäler Säkerhetspolisen och Göteborgs Stad

Ung Vänster anmäler Säkerhetspolisen och Göteborgs Stad

1 april, 2007

Med anledning av det hårt kritiserade samarbetet mellan Säkerhetspolisen och kommunala bostadsbolag i Göteborg, anmäler Ung Vänster fallet till Justitieombudsmannen, JO.
– Säkerhetspolisens arbetsmetoder är oacceptabla och en kränkning av de drabbades personliga integritet. I egenskap av ägare av de kommunala bostadsbolagen har Göteborgs Stad haft en betydande roll i det angiverisystem som etablerades redan 2004. Båda parter anmäls idag till JO, säger Ida Gabrielsson förbundsordförande för Ung Vänster.

Sedan 2004 har kommunala bostadsbolag i Göteborg haft ett regelbundet samarbete med Säkerhetspolisen. Samarbetet har haft som syfte att kartlägga hyresgäster med kopplingar till terrorism.

Det uppmärksammade fallet handlar rent ut sagt om ett angiverisystem där hyresgäster, deras åsikter och liv kartläggs utan någon som helst anledning eller anledning till misstanke. Det strider mot rättssamhällets principer och är en grov kränkning av den personliga integriteten, säger Ida Gabrielsson förbundsordförande för Ung Vänster.

Säkerhetspolisens arbetsmetoder måste synas och granskas för att försvara den personliga integriteten. Göteborgs Stad som äger de kommunala bolagen har också gjort sig skyldig genom att kartlägga sina hyresgäster. Idag anmäler vi Säkerhetspolisen och Göteborgs Stad till Justitieombudsmannen, avslutar Ida Gabrielsson.

Anmälan kan laddas ned här: JOanmalan_gtb.pdf

För mer information, kontakta:
Ida Gabrielsson
Förbundsordförande Ung Vänster
0738-24 12 13

Thaher Pelaseyed
Ordförande Ung Vänster Göteborg och Bohuslän
0733-79 43 47