Hem / Nyheter / Satsa på utbildning, inte sänkta löner!

Satsa på utbildning, inte sänkta löner!

28 februari, 2011

I SVT:s Dokument inifrån har det nu i två program visats hur unga utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Programmen har beskrivit hur ungdomar tvingas arbeta under vidriga förhållanden och ibland helt utan lön. Samtidigt gör den höga ungdomsarbetslösheten att det hela tiden finns någon annan som kan ta jobbet om det inte passar.

Regeringen tycks inte ha någon lösning på problemet med den höga arbetslösheten bland unga, annat än att försämra villkoren ytterligare. Till exempel vill finansminister Anders Borg se lägre ingångslöner inom serviceyrken.

Ung Vänsters förbundsordförande Ida Gabrielsson, med bakgrund som butiksanställd, tror inte på Borgs recept.

– När jag som 18-åring jobbade som butiksanställd hade jag 30 procent lägre lön än en 30-åring inom samma bransch. Ingångslönerna är alltså redan idag lägre. Ändå är korttidsarbetslösheten högst bland unga. Det beror inte på att vi unga har för höga löner, det beror på att vi har otrygga visstidsanställningar, säger Ida Gabrielsson.

– När arbetslösheten är hög, är unga med kort utbildning och liten erfarenhet de som drabbas hårdast. Tog man problemet på allvar, skulle man se till att stärka ungas ställning genom rejäla utbildningssatsningar. Det som behövs är fler platser på komvux, så att alla kan läsa in gymnasiet, yrkesutbildningar som både ger yrkeskunskap och möjligheter att läsa vidare, rätt till praktik och en bättre koppling mellan skola och arbetsliv, säger Ida Gabrielsson.

För mer information kontakta Miro Anter, pressekreterare: 070-217 98 03 eller [email protected]