Hem / Pressmeddelanden / Solidaritet med de amerikanska papperslösa!

Solidaritet med de amerikanska papperslösa!

28 april, 2006

Som papperslös i USA står man helt utan tillgång till grundläggande trygghetssystem som sjukvård, utbildning och försäkring. Flyktingarna som ofta kommit till USA i jakten på arbete och försörjningsmöjlighet utnyttjas hänsynslös på den svarta arbetsmarknaden. I USA lever idag över 11 miljoner papperslösa invandrare. Dessa människor, som främst kommer från Central- och Sydamerika saknar alla medborgerliga rättigheter. De som kräver högre ersättning eller förbättrade villkor på jobbet utsätts i regel för systematiska hot från arbetsgivaren om röjd identitet och utvisning.

I USA tävlar olika debattörer på högerkanten med varandra i hets mot dessa papperslösa invandrare som från många håll anklagats för att vara en social och ekonomisk börda för landet. Den amerikanska regeringen har gått i fronten för denna främlingsfientliga utveckling genom en allt hårdare invandringspolitik som tagit sitt främsta uttryck i och med lagförslaget HR 4437. Detta lagförslag handlar bl.a. om att kriminalisera de papperslösa invandrarna liksom alla som har utvecklad kontakt med dem. Det har även lagts fram planer på byggandet av en 130 mil lång mur längs gränsen till Mexico, samtidigt som gränsposteringarna vuxit till småskaliga arméer. Naturligtvis upphör inte den illegala invandringen till USA på grund av dessa åtgärder, det blir bara dyrare och farligare för människorna som försöker korsa gränsen illegalt. Men att stoppa invandringen till USA har heller aldrig varit målet för amerikanska politiker och myndigheter. Tvärt om har otaliga utredningar visat att den amerikanska ekonomin är beroende av de papperslösas arbete då de räknas stå för mer än en tjugondel av det arbete som utförs i landet. Därför är den amerikanska regeringens hårdnande ställning mot de papperslösa inget annat än ett spel för gallerierna och ett sätt att blidka en rasistisk opinion.

De senaste åren har en enorm medborgarrättslig rörelse vuxit fram i USA de senaste åren med kravet om generell flyktingamnesti högst upp på dagordningen. Denna rörelse började ta fart under slutet av 90-talet då invandrare inom den kvinnodominerade städbranschen i Los Angeles krävde rätten att organisera sig fackligt. Sedan dess har rörelsen vuxit explosionsartat och är idag stark över hela landet. Den 10 april 2006 genomfördes de hittills största landsomfattande demonstrationerna för flyktingamnestin då miljontals protesterande tog till gatorna i 106 städer. Nu har 1maj 2006 utlysts till en ny dag av strejk och protest för kravet om generell flyktingamnesti samt en skrotning av HR 4437. Man räknar med miljontals demonstranter över hela landet och olika former av manifestationer planeras i alla städer av betydande storlek.

Ung Vänster stödjer de amerikanska papperslösas krav på generell amnesti och medborgerliga rättigheter. Samtidigt ser vi även liknande problem i Sverige. I vårt land lever tusentals flyktingar gömda i en tillvaro av ständig rädsla och osäkerhet. Därför är Ung Vänster en del av den rörelse i Sverige som kräver generell flyktingamnesti som ett första steg mot en human och rättvis flyktingpolitik.

Uttalandet antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 060430

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, [email protected]